Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-16

AFA Försäkring: Ökad kunskap om rengöringsmedel kan minska risken för ohälsa

Pressmeddelande 2020-01-16:

Kemikalier för rengöring orsakar frätskador, luftvägsbesvär och
hudsjukdomar, men det saknas samlad kunskap om hur de påverkar vår
hälsa. Forskaren Linda Schenk tilldelas 3 822 000 kronor för att
undersöka användningen av rengöringsmedel i arbetslivet för att
förebygga skador och sjukdomar orsakade av dessa produkter.

[Linda Schenk docent i toxikologisk riskhantering vid Karolinska
Institutet i Stockholm] Foto: Adam Fredholm.

- Många rengöringsmedel är basiska och spiller man dem på huden kan
man få frätskador, eller kemiska brännskador. Det finns också en risk
för effekter på lång sikt, både vad gäller hud och luftvägar, säger
Linda Schenk, docent i toxikologisk riskhantering vid Karolinska
Institutet i Stockholm.

- Det har gjorts ganska många europeiska studier av ohälsa som
orsakats av rengöringsmedel, men det saknas en sammanställning för
Sverige. Vi ska undersöka den här problematiken ur ett svenskt
perspektiv.

Linda Schenk forskar på identifiering, bedömning och hantering av
kemiska risker i arbetsmiljöer. Hon har bland annat studerat hur
gränsvärden sätts av myndigheter och hur dessa värden används på
arbetsplatser. Nu ska hon kartlägga användningen av rengöringsmedel i
arbetslivet och undersöka medlens innehåll och hälsopåverkan.

- Tidigare forskning har visat att den här typen av kemikalier över
tid kan orsaka nedsatt lungfunktion och astma. I en belgisk studie
såg man att städare hade ökad risk att dö i KOL. Så det finns samband
mellan användning av rengöringsmedel och lungsjukdom, men hur det
hänger ihop vet vi inte riktigt än, säger Linda Schenk.

- Vi ska börja med att samla in den information som finns hos
Giftinformationscentralen och Arbetsmiljöverket. Sedan ska vi
komplettera med data från andra register och databaser där det finns
upplysningar om yrke och kemikalieexponering. Genom att sätta ihop de
här olika källorna hoppas vi kunna se ett mönster för sambanden
mellan kemikalieanvändning och ohälsa.

Innehåll i rengöringsmedel och exponeringsmätningar

Nästa steg i projektet blir att ta reda på vilka rengöringsmedel som
används på arbetsplatser i landet. Därefter ska Linda Schenk och
hennes kollegor undersöka både medlens innehåll och informationen om
vad de innehåller.

- Vi vill granska informationen om risker och säker användning i de
säkerhetsdatablad som finns för rengöringsmedel för professionellt
bruk. Förhoppningsvis är informationen toppen. Men om den inte är det
vill vi komma med rekommendationer om hur den kan bli bättre, säger
hon.

- I den sista delen av projektet ska vi mäta exponeringar på
arbetsplatser. Vilken typ av produkter vi ska fokusera på kommer
avgöras av resultaten från översikten av säkerhetsdatabladen, och det
i sin tur avgör vilka arbetsplatser vi kommer rikta in oss på.

Forskning till nytta i arbetslivet

- Vi vill långsiktigt bidra till färre arbetsskador och minskad ohälsa
i arbetslivet. Det gör vi bland annat genom att skapa ökad
medvetenhet om det förebyggande arbete vi bidrar till som
forskningsfinansiär, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och
enheten Förebygga på AFA Försäkring.

- Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det
är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som
får stöd. Nu har vi beviljat stöd till Linda Schenk och ännu ett
projekt inom arbetsmiljö och hälsa.

Mer information:
Läs en intervju med Linda Schenk här:
https://www.afaforsakring.se/forskning/forskarportratt/linda-schenk/

Projektet är ett av tretton forskningsprojekt som beviljats sammanlagt
29 682 000 kronor av AFA Försäkring i 2019 års fjärde anslagsomgång.
Läs om samtliga projekt här:
https://www.afaforsakring.se/forskning/beviljade-anslag/anslagsomgang-4-...

Kontakt:
Linda Schenk, Karolinska Institutet: 08-524 879 68,
linda.schenk@ki.se.

Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA
Försäkring: 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se.

Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12,
linda.harling@afaforsakring.se.

Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring stödjer forskning
och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per
år. Det övergripande syftet är att minska de långvariga
sjukskrivningarna och förebygga ohälsa och arbetsskador inom både
privat näringsliv, kommuner och landsting. Relevans, vetenskaplig
kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier i
bedömningen av vilka projekt som får anslag. Mer information finns på
https://www.afaforsakring.se/forskning/

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,
arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra
försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens
parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat
näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs
utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig
del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt
syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650
medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

www.afaforsakring.se
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/afa-forsakring/r/okad-kunskap-om-rengoringsme...
https://mb.cision.com/Main/402/3009984/1175217.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.