Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-17

AFA Försäkring: Prismatiska förstoringsluppar kan minska kirurgers nackbelastning

Pressmeddelande 2020-01-17:

Kirurger får ofta ont i nacken av att arbeta framåtlutade med
förstorande glasögonluppar och pannlampa. Forskaren Mikael Forsman
tilldelas 2 327 000 kronor för att undersöka om prismatiska luppar,
som bryter synfältet nedåt och möjliggör en mer upprätt
arbetsställning, kan minska belastningen på kirurgers nackar.

[Mikael Forsman professor i ergonomi vid Kungliga tekniska hgskolan i
Flemingsberg] Foto: Adam Fredholm.

- Jag höll ett föredrag om ergonomi för kirurgiska föreningen. Då
berättade en ögonkirurg att varken hon eller hennes kollegor längre
klarar av att backa sin bil på grund av nackbesvären de fått i
arbetet, säger Mikael Forsman, professor i ergonomi vid Kungliga
tekniska högskolan i Flemingsberg.

- Hittills har det bara gjorts några mindre studier av prismatiska
luppar. I en studie i Umeå använde operationssköterskor lupparna och
tyckte att de fungerade bra. Vi ska testa om det går att använda
prismatiska förstorande luppar inom precisionskirurgi.

Mikael Forsman har i flera forskningsprojekt utvecklat metoder att för
att på enkla sätt mäta fysisk arbetsbelastning. Han har bland annat
varit med att utveckla en app som gör att man själv kan mäta
belastning på sina armar och därigenom hitta mindre påfrestande
arbetsställningar. Nu ska han ta reda på om luppar som liknar de
prismaglasögon vissa tandläkare använder för att slippa arbeta
framåtböjda kan minska nackbelastningen för kirurger.

- Den här typen av prismatiska luppar fungerar som en kikare, med
inbyggda speglar som gör att ögats synfält vinklas nedåt. Det är både
förstoringsglas och speglar i lupparna, vilket gör att de kan bli
lite tyngre än de förstoringsluppar kirurger använder idag. Men vi
tror inte att det gör så mycket eftersom man inte längre kommer
behöva böja nacken framåt, säger Mikael Forsman.

Traditionella luppar jämförs med prismatiska

I projektet ska både medicinstudenter och yrkesverksamma kirurger få
testa de prismatiska lupparna. Mikael Forsman och hans kollegor
kommer att mäta arbetsställningar och muskelaktivitet. Själva
lupparna kommer från ett svenskt företag.

- Projektet består av två faser och den första är en experimentstudie
där studenter får utföra simulerade kirurgiska arbetsuppgifter. I den
andra fasen kommer vi att kunna se hur mycket träningstid kirurgerna
behöver med de prismatiska lupparna för att patientsäkerheten ska
kunna garanteras, säger Mikael Forsman.

- Jag hoppas att våra mätningar ska visa att lupparna gör så att
nackvinkeln blir mer upprätt och att nackmusklerna blir mindre
belastade. Målet med projektet är att minska kirurgernas nackbesvär
och i förlängningen att minska antalet sjukskrivningar.

Forskning till nytta i arbetslivet

- Vi vill långsiktigt bidra till färre arbetsskador och minskad ohälsa
i arbetslivet. Det gör vi bland annat genom att skapa ökad
medvetenhet om det förebyggande arbete vi bidrar till som
forskningsfinansiär, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och
enheten Förebygga på AFA Försäkring.

- Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det
är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som
får stöd. Nu har vi beviljat stöd till Mikael Forsman och ännu ett
projekt inom arbetsmiljö och hälsa.

Mer information:
Läs en intervju med Mikael Forsman här:
https://www.afaforsakring.se/forskning/forskarportratt/mikael-forsman-2/

Projektet är ett av tretton forskningsprojekt som beviljats sammanlagt
29 682 000 kronor av AFA Försäkring i 2019 års fjärde anslagsomgång.
Läs om samtliga projekt här:
https://www.afaforsakring.se/forskning/beviljade-anslag/anslagsomgang-4-...

Kontakt:
Mikael Forsman, Kungliga tekniska högskolan, 070-491 01 96,
miforsm@kth.se.

Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA
Försäkring, 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se.

Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12,
linda.harling@afaforsakring.se.

Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring stödjer forskning
och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per
år. Det övergripande syftet är att minska de långvariga
sjukskrivningarna och förebygga ohälsa och arbetsskador inom både
privat näringsliv, kommuner och landsting. Relevans, vetenskaplig
kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier i
bedömningen av vilka projekt som får anslag. Mer information finns på
https://www.afaforsakring.se/forskning/

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring
ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada,
arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är
bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi
försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och
regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka
200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja
forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra
arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av
Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/afa-forsakring/r/prismatiska-forstoringsluppa...
https://mb.cision.com/Main/402/3010684/1175745.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.