Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Afarak Group: AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Afarak Group Oyj, pörssitiedote, 12.5.2016 klo 10:00

AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Afarak Group Oyj ("Afarak" tai "Yhtiö") (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR) ilmoittaa,
että kaikki eilen pidetylle varsinaiselle yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset
hyväksyttiin. Ehdotukset sisältävä yhtiökokouskutsu on julkaistu
pörssitiedotteella 15.4.2016.

Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätökset ja myönsi Yhtiön
hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2015.
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2015 ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous hyväksyi uuden varojenjakokäytännön, jonka mukaisesti Yhtiö arvioi
jatkossa varojenjakoa osakkeenomistajille kahdesti vuodessa vuosikatsauksen
ja puolivuotiskatsauksen yhteydessä. Varojenjako voi tapahtua joko
pääomanpalautuksena tai osinkona. Tämä uusi käytäntö antaa hallitukselle
mahdollisuuden tehdä huolellisia päätöksiä perustuen markkinatilanteeseen
jatkaen positiivisten tulosten jakamista osakkeenomistajille.

Tämän uuden käytännön mukaisesti yhtiökokous päätti, että tilikauden 2015
vahvistetun taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,01 euroa
osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta 20.5.2016. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
maksun täsmäytyspäivänä 13.5.2016 ollut merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen irtoamispäivä oli
12.5.2016 sekä Lontoon että Helsingin pörssissä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan
lisäjako-osuuksista ja/tai varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastosta tai molemmista seuraavasti:
Lisäjako-osuuksien/pääomanpalautuksen kokonaissumma on enintään 0,01 euroa
osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun
asti. Hallitus voi myös päättää olla toimimatta valtuutuksen mukaan.
Hallituksella on oikeus päättää muista ehdoista liittyen lisäjako-osuuksiin
ja/tai varojenjakoon.

HALLITUS
Yhtiökokous päätti, että Afarakin hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Markku Kankaala (Suomen
kansalainen), Jelena Manojlovic (Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen),
Barry Rourke (Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen), Alistair Ruiters
(Etelä-Afrikan kansalainen) ja Ivan Jakovcic (Kroatian kansalainen).
Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Keith Scott (Etelä-Afrikan
kansalainen) sekä Milan Djakov (Serbian kansalainen).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle sekä
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 4 500 euroa kuukaudessa ja
muille hallituksen jäsenille maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi
Yhtiön johtoon kuulumattomille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan
valiokuntatyöskentelystä 1.500 euroa kuukaudessa. Yhtiön johtoon kuuluvat
hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja hallitustyöskentelystä
maksettaviin palkkioihin.

TILINTARKASTAJA
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön tarkastaman
ja hyväksymän laskun mukaan ja että Yhtiön tarkastusvaliokunnan suosituksen
mukaisesti Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan uudelleen
KHT-yhteisö Ernst&Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Erkka Talvinko.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta.

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voidaan hankkia
enintään 15.000.000 omaa osaketta Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla, kuitenkin siten, että Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa tai
panttina olevien osakkeiden määrä ei ylitä osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n
mukaista enimmäismäärää. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen sekä
julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ Helsinki Oy:ssä että julkisen kaupankäynnin
ulkopuolella. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua
markkinahintaan.

Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla
tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja
määräysten puitteissa. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään
hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin.

Yhtiökokous päätti, että omien osakkeiden hankkimista koskevaa valtuutusta
voidaan käyttää muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi,
yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa
Yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Yhtiökokous päätti, että valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset ja, että se
on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ivan Jakovcic. Hallituksen valiokunnat
kokoonpanoineen ovat seuraavat:

Tarkastusvaliokunta
Barry Rourke, puheenjohtaja
Markku Kankaala
Keith Scott

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Jelena Manojlovic, puheenjohtaja
Markku Kankaala
Ivan Jakovcic

Terveyden, turvallisuuden ja kestävän kehityksen valiokunta
Keith Scott, puheenjohtaja
Markku Kankaala
Milan Djakov
Barry Rourke

MUUT TIEDOT
Afarak Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 12.5.2016 on yhteensä 263 040 695
osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 4.244.717 omaa osaketta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla www.afarak.com
viimeistään 25. toukokuuta 2016 alkaen.

AFARAK GROUP OYJ
Alistair Ruiters
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj
Jean Paul Fabri, PR- ja viestintäpäällikkö, +356 2122 1566,jp.fabri@afarak.com

Yhtiön talousraportit ja muu sijoittajainformaatio ovat saatavilla Yhtiön
verkkosivuillawww.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata
kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Saksassa ja Turkissa ja
rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ
Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Afarak Group via Globenewswire

HUG#2012120

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.