Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

AFG: 25 prosent vekst og solid resultatøkning i 2. kvartal 2019

AF Gruppen (AFG) leverer sterk vekst og gode resultater for 2. kvartal 2019.
Omsetningen økte med 25 prosent til MNOK 5 863 i kvartalet, mens resultatet før
skatt økte med 42 prosent til MNOK 363.

AF Gruppens omsetning var MNOK 5 863 (4 692) i 2. kvartal og MNOK 11 077 (8 575)
i første halvår. Dette tilsvarer en vekst på henholdsvis 25 % og 29 %
sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Resultat før skatt ble MNOK 363
(256) i 2. kvartal og MNOK 590 (450) i 1. halvår. Dette ga en resultatmargin på
6,2 % (5,5 %) i 2. kvartal og 5,3 % (5,3 %) i 1. halvår. Samlet ordrereserve var
MNOK 23 085 (19 866) ved utgangen av kvartalet.

AF Gruppen har en meget solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble
MNOK 284 (33) i 2. kvartal 2019. AF Gruppen hadde per 30.06.19 netto
rentebærende gjeld på MNOK 753 (-609). Endringen skyldes hovedsakelig
implementering av ny regnskapsstandard (IFRS 16) fra 01.01.2019.
Standardendringen medførte balanseføring av leieforpliktelser på MNOK 888 som
netto rentebærende gjeld. Endringen har ingen likviditetseffekt. Resultat per
aksje for kvartalet ble NOK 2,54 (1,53).

- Lønnsomheten i konsernet er god, og vi er fornøyde med en solid vekst på 25
prosent. Det grunnleggende og kontinuerlige arbeidet med å bygge en enhetlig
bedriftskultur er viktigere enn noensinne i en periode med sterk vekst.
Motiverte medarbeidere og solid organisering er et viktig fundament for å skape
langsiktige verdier. At vi har opplevd en reduksjon i alvorlige skader i
kvartalet er gledelig, men null fraværsskader er og blir vårt mål.
Arbeidsmiljøet skal være trygt for alle, også de som er ansatt hos våre
underentreprenører, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

AF har en kompromissløs holdning til sikkerhet og stiller de samme strenge
sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne
medarbeidere. Tall fra underleverandører inkluderes i skadestatistikken.
H-verdien for 2. kvartal var 0,6 (0,8). For 1. halvår 2019 var H-verdien 1,3
(1,1).

AF arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær.
Målsettingen er å ha et totalt sykefravær på under 3,0 %. Sykefraværet for 2.
kvartal var 3,2 % (3,1 %) og for 1. halvår 2019 var det 3,5 % (3,4 %).

Etter kvartalets slutt offentliggjorde selskapet at det er inngått avtale med
styret i BetonmastHæhre AS om kjøp av 100 % av aksjene i Betonmast AS. Kjøpet
vil foretas av Betonmast Holding AS, et selskap som eies 66 % av AF Gruppen og
34 % av ledelsen og tidligere aksjonærer i Betonmast.

- Vår strategi har klare mål for organisk og strukturell vekst. Etter kvartalets
slutt offentliggjorde vi avtalen om kjøp av Betonmast. Det vil være det største
oppkjøpet i vår historie. Siden oppstarten i 2006 har Betonmast hatt en
formidabel vekst, og det er et veldrevet selskap med kompetente medarbeidere og
ledelse, spennende prosjekter, god lønnsomhet og solid ordrereserve.
Transaksjonen vil styrke AF Gruppens posisjon i det norske og svenske
byggmarkedet, og gi grunnlag for en svært spennende fremtid for Betonmast og
resten av AF Gruppen, sier Grongstad.

Utvalgte høydepunkter fra kvartalet:

o AF Anlegg hadde svært høy aktivitet i kvartalet. Selv med sterk vekst leverer
enheten en resultatmargin som er bransjeledende. Prosjektet E18 Tvedestrand -
Arendal ble åpnet for trafikkpåsetting 2. juli, nesten fire måneder før
opprinnelig planlagt.
o Det er høy aktivitet i byggmarkedet i Norge. De fleste forretningsenhetene har
omsetningsvekst og leverer gode resultater for kvartalet, spesielt AF Bygg Oslo,
AF Nybygg og entreprenørvirksomheten i Bergen. I tillegg leverer
rehab-virksomhetene i Oslo sterke resultater. God ordreserve gjør at
aktivitetsnivået forventes stabilt høyt i 2019.
o Innen Eiendom har salget vært godt med 80 (117) solgte leiligheter i 2.
kvartal, hvorav AFs andel er 37 (38). Hittil i år er det solgt 242 (172), hvorav
AFs andel er 92 (59). Salgsgraden i prosjekter under bygging er 75 %.
o Innen segmentet Energi og Miljø er aktivitetsnivået på miljøparkene lavere
sammenlignet med samme kvartal i fjor, men lønnsomheten er god. Driftstillatelse
for Nes Miljøpark kom i juni og AF Gruppen ser på muligheten for å etablere
flere miljøparker i tiden fremover. Det er god aktivitet på flere
energisparekontrakter (EPC) og det leveres positive resultater i alle avdelinger
innen riving.
o Segmentet Sverige viser en vekst i perioden på 47 %, noe som skyldes kjøpet av
entreprenørselskapet HMB. Det svenske anleggsmarkedet er preget av sterk
konkurranse, og markedet for miljøtjenester er godt også i Sverige.
o Segmentet Offshore har som tidligere kommunisert lav, men tiltakende
aktivitet. Riveaktiviteten på Vats forventes å øke utover høsten. Det er god
vekst for prosjekter innen modifikasjon og vedlikehold, samt markedsmuligheter
knyttet til elektrifisering i marin sektor.

For nærmere informasjon:

Morten Grongstad, konsernsjef, mobil 991 53 905
Sverre Hærem, finansdirektør/CFO, mobil 952 45 167
Knut Ekern, kommunikasjonsdirektør, mobil 930 02 600

www.afgruppen.no

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/483656

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.