Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-19

AFG: AF Gruppen kjøper Betonmast sammen med ledelsen i Betonmast

AF Gruppen ASA har, gjennom Betonmast Holding AS, et selskap som eies 66 prosent
av AF Gruppen og 34 prosent av ledelse og tidligere aksjonærer i Betonmast,
inngått avtale med styret i BetonmastHæhre AS om kjøp av 100 prosent av aksjene
i Betonmast AS. Kjøpet er betinget godkjenning av generalforsamlingen i
BetonmastHæhre som er planlagt gjennomført den 16. september. Aksjonærer som
representerer 66 prosent av aksjene i BetonmastHæhre har forpliktet seg til å
stemme for transaksjonen. Kjøpet er videre betinget en begrenset due diligence
og at transaksjonen blir godkjent av konkurransemyndighetene. Bankforbindelsen
til selger har forhåndsakseptert salget. Selger har avtalt ny finansiering med
tilhørende betingelser for finansiering av BetonmastHæhre. Finansieringen
forutsettes implementert innen gjennomføring av transaksjonen. Som følge at
transaksjonen vil BetonmastHæhre endre navn til Hæhre & Isachsen Gruppen.
Transaksjonen forventes gjennomført i oktober 2019.

Betonmast-konsernet har ca. 1 000 ansatte og består av totalt 16 selskaper i
segmentene Betonmast Norge, Betonmast Eiendom og Betonmast Sverige. Selskapene
hadde en omsetning på MNOK 6 942 og et driftsresultat på MNOK 217 i 2018. Styret
består av Svein Hov Skjelle, Lars Håkon Tingulstad, Ole Enger og Tommy Hagen.
Administrerende direktør er Jørgen Evensen. Øvrige i ledelsen er Peter Sandrup,
Svend-Harald Maalen, Erland Ensrud, Karianne Børresen Moksnes, Hans Jørgen
Lundby og Mattias Gustafson.

- Betonmast har hatt en formidabel vekst siden oppstarten i 2006 og er et
veldrevet selskap med kompetente medarbeidere og ledelse, spennende prosjekter,
sterk vekst, god lønnsomhet og solid ordrereserve. AF Gruppen har et langsiktig
og industrielt mål med eierskapet, og vi har som intensjon å være en aktiv eier.
Transaksjonen vil styrke AF Gruppens posisjon i det norske og svenske
byggmarkedet. Med vår inntreden håper vi å kunne tilføre kompetanse og innsikt
som kan bidra til å øke verdiskapingen i selskapet på kort og lang sikt. Vi
mener at dette er en veldig god løsning for selskapet, medarbeiderne og kundene,
sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Prosjektporteføljen i Betonmast-konsernet omfatter alt fra større
boligprosjekter til nærings- og offentlige bygg. Betonmast-konsernet er en
betydelig aktør innen bygging for offentlig sektor og besitter spesialkompetanse
på prosjektutvikling og samspillskontrakter.

Avtalt pris på aksjene er på MNOK 2 075 (NOK 140,50 per aksje) i kontanter.
Ledelse og tidligere aksjonærer i Betonmast finansierer sin andel av kjøpet
gjennom tilførsel av MNOK 352 i egenkapital til Betonmast Holding. AF Gruppen
finansierer resten av kjøpesummen gjennom en kombinasjon av egenkapital og lån.
AF Gruppen finansierer kjøpet gjennom eksisterende lånerammer i AF Gruppen samt
ved å benytte eksisterende styrefullmakt til å gjennomføre en rettet emisjon på
MNOK 400 mot selskapets fire største aksjonærer, OBOS BBL, ØMF Holding AS,
Constructio AS og Folketrygdfondet, som har forpliktet seg til å tegne de nye
aksjene. Den rettede emisjonen forventes gjennomført ved gjennomføring av kjøpet
til tegningskurs tilsvarende børskurs på dette tidspunktet. Styret vil legge til
rette for likebehandling av alle AF-aksjonærer og har således til hensikt å
foreslå for en ekstraordinær generalforsamling som styret innkaller til, at det
vedtas en reparasjonsemisjon overfor de øvrige aksjonærene i selskapet per
generalforsamlingstidspunktet til samme kurs som i den rettede emisjonen.
Nærmere informasjon om dette vil bli offentliggjort når styret har truffet
endelig vedtak om forslag om reparasjonsemisjon, herunder om størrelsen på
denne.

AF Gruppen ønsker at alle ansatte i Betonmast som i dag har eierandel i
BetonmastHæhre skal fortsette sitt eierskap i Betonmast Holding. Etter at kjøpet
er gjennomført, vil Betonmast Holding tilby aksjer til disse aksjonærene til
samme betingelser som Betonmast Holding betaler i transaksjonen. Det forventes
at AF Gruppen etter dette vil opprettholde en eierandel i størrelsesorden 60
prosent.

Ledende ansatte i Betonmast som er medinvestorer i transaksjonen er også
aksjonærer i BetonmastHæhre. Bortsett fra dette er det ikke inngått avtaler til
fordel for ledende ansatte eller styremedlemmer i AF Gruppen eller i Betonmast.

Nedenfor følger en oversikt fra Betonmast-konsernets egne rapporterte
nøkkeltall:

Tall i MNOK
2018 2017 2016

Driftsinntekter 6 942 5 547 4 497
Driftsresultat (EBIT) 217 234 174
Driftsmargin (EBIT-margin) 3,1% 4,2% 3,9%
Resultat før skatt (EBT) 221 238 205
Resultatmargin (EBT-margin) 3,2% 4,3% 4,6%

Anleggsmidler 446 356 274
Bankinnskudd 1 335 1 165 546
Andre omløpsmidler 1 315 1 315 846
Sum omløpsmidler 2 650 2 480 1 392
Sum eiendeler 3 097 2 836 1 666

Egenkapital 386 364 274
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 29 124 35
Annen langsiktig gjeld 134 147 99
Sum langsiktig gjeld 163 271 134
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 300 1 0
Annen kortsiktig gjeld 2 247 2 200 1 258
Sum kortsiktig gjeld 2 547 2 201 1 258
Sum egenkapital og gjeld 3 097 2 836 1 666

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef, Morten Grongstad, tlf. 991 53 905
Konserndirektør finans, Sverre Hærem, tlf. 952 45 167

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/483203

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.