Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

AFG: AF Gruppen med solid vekst og resultatforbedring i 3. kvartal 2019

AF Gruppen (AFG) leverer god vekst og sterke resultater for 3. kvartal 2019.
Omsetningen økte med 12 prosent til MNOK 5 069 i kvartalet, mens resultatet før
skatt økte med 8 prosent til MNOK 339.

AF Gruppens omsetning var MNOK 5 069 (4 536) i 3. kvartal og MNOK 16 146 (13
111) i årets ni første måneder. Dette tilsvarer en vekst på henholdsvis 12
prosent og 23 prosent sammenlignet med tilsvarende perioder i fjor. Resultat før
skatt ble MNOK 339 (313) i 3. kvartal og MNOK 929 (764) i årets ni første
måneder. Dette ga en resultatmargin på 6,7 prosent (6,9 prosent) i 3. kvartal og
5,8 prosent (5,8 prosent) i årets ni første måneder. Samlet ordrereserve var
MNOK 23 000 (18 920) ved utgangen av kvartalet.

AF Gruppen har en meget solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble
MNOK 182 (100) i 3. kvartal 2019. AF Gruppen hadde per 30. september 2019 netto
rentebærende gjeld på MNOK 598. Per 30. september 2018 hadde AF netto
rentebærende fordringer på MNOK 680. Endringen skyldes hovedsakelig
implementering av ny regnskapsstandard (IFRS 16) fra 1. januar 2019.
Balanseførte leieforpliktelser som i år innregnes som følge av standardendringen
var MNOK 881 per 30. september 2019 og disse inngår i netto rentebærende gjeld.
Resultat per aksje for kvartalet ble NOK 2,32 (2,24).

Etter kvartalets slutt offentliggjorde selskapet at AF Gruppen har gjennomført
kjøpet av Betonmast AS gjennom Betonmast Holding AS, et selskap som per i dag
eies 67,4 prosent av AF Gruppen og 32,6 prosent av ledelse og tidligere
aksjonærer i Betonmast.

- AF skal være i kontinuerlig utvikling og utfordre etablerte sannheter. Gjennom
tiår har vi vært i konstant bevegelse og vi har nylig ønsket 1 000 nye
medarbeidere velkommen til AF-familien. Kjøpet av Betonmast vil stå som en
betydelig milepæl i AF Gruppens historie og er starten på noe vi tror vil bli et
fantastisk partnerskap. Samlet har vi svært sterk kompetanse. Vår ambisjon er å
videreutvikle denne kompetansen og skape varige verdier for våre interessenter,
sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

AF har en kompromissløs holdning til sikkerhet og stiller de samme strenge
sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne
medarbeidere. Tall fra underleverandører inkluderes i skadestatistikken.
H-verdien for 3. kvartal var 0,2 (0,3). For årets ni første måneder var
H-verdien 0,9 (0,8).

AF arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær.
Målsettingen er å ha et totalt sykefravær på under 3,0 prosent. Sykefraværet for
3. kvartal var 3,5 prosent (3,1 prosent).

- Sterk vekst skal ikke gå på bekostning av sikker og lønnsom drift. Det er
gledelig at skadefrekvensen i kvartalet er lav, og vårt mål om null
arbeidsrelatert fravær står fast. God og effektiv risikostyring er en
nøkkelfunksjon for å sikre lønnsom drift. En viktig kjøreregel for oss er å
avgrense eksponeringen mot risiko som ikke kan påvirkes. Risikostyring handler
ikke bare om å beskytte seg mot trusler, men også om å være offensive og gripe
muligheter. Utviklingen i tredje kvartal viser at sikker drift og risikostyring,
kombinert med entreprenørånd og gjennomføringskraft, skaper lønnsom vekst, sier
Grongstad.

Utvalgte høydepunkter fra kvartalet:
o AF Anlegg fortsetter med et høyt aktivitetsnivå i kvartalet og enheten leverer
solide resultater. På prosjektet E39 Kristiansand vest-Mandal øst er bemanningen
i dag på rundt 600 personer totalt. Det er et stort og utfordrende prosjekt, og
fremdriften er i henhold til plan.
o Virksomhetsområdet Bygg leverer en vekst på 19 prosent sammenlignet med samme
kvartal i fjor, hvorav 7 prosent er strukturell vekst som følge av oppkjøpet av
HTB. De fleste forretningsenhetene har omsetningsvekst og leverer gode
resultater for kvartalet, herunder byggevirksomhetene AF Bygg Oslo, AF Nybygg og
Strøm Gundersen, samt entreprenørvirksomheten i Bergen og enhetene som driver
med rehabilitering i Oslo.
o Innen Eiendom har salget vært godt med 61 (65) solgte leiligheter i 3.
kvartal, hvorav AFs andel er 22 (25). Hittil i år er det solgt 303 (237)
leiligheter, hvorav AFs andel er 114 (84). Salgsgraden i prosjekter som er
igangsatt er 81 prosent.
o Energi og Miljø har en omsetningsvekst på 27 prosent sammenlignet med samme
kvartal i fjor. Det er god aktivitet på flere energisparekontrakter (EPC) som
gir økt omsetning og gode resultater. AF Decom leverer solide resultater i alle
avdelinger. Prosjektene knyttet til nytt sykehus i Drammen og Radiumhospitalet
bidrar til høy aktivitet på Østlandet.
o Virksomhetsområdet Sverige har en omsetningsvekst på 74 prosent sammenlignet
med samme kvartal i fjor. Veksten skyldes oppkjøpet av HMB samt omsetningsvekst
i samtlige enheter. Den svenske virksomheten viser bedring i kvartalet, spesielt
i byggenhetene og i rivevirksomheten.
o Offshore har en omsetningsvekst på 21 prosent sammenlignet med samme kvartal i
fjor, men leverer ikke tilfredsstillende resultater for kvartalet. Det jobbes
med forberedende arbeider til offshorekampanjer de kommende årene. Veksten
kommer fra prosjekter innen modifikasjon og vedlikehold, samt leveranser innen
elektrifisering i marin sektor.

For nærmere informasjon:

Morten Grongstad, konsernsjef, mobil 991 53 905
Sverre Hærem, finansdirektør/CFO, mobil 952 45 167
Knut Ekern, kommunikasjonsdirektør, mobil 930 02 600

www.afgruppen.no

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/488943

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.