Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

AFG: Reparasjonsemisjon og godkjennelse av prospekt

Det vises til børsmelding fra AF Gruppen ASA ("AF Gruppen") den 25. oktober 2019
vedrørende gjennomføringen av en rettet emisjon på 2 284 409 aksjer til en
tegningskurs på NOK 175,10 per aksje (den "Rettede Emisjonen") og til
børsmelding den 19. november 2019 vedrørende generalforsamlingens vedtak om å
gjennomføre en reparasjonsemisjon på opp til 1 925 044 aksjer
("Reparasjonsemisjonen").

Finanstilsynet har godkjent et prospekt datert 21. november 2019 ("Prospektet")
for tilbudet av aksjene i Reparasjonsemisjonen (de "Nye Aksjene"). Prospektet
vil gjøres tilgjengelig på AF Gruppens hjemmeside på
www.afgruppen.no/reparasjonsemisjon. Fysiske eksemplarer kan fås ved
hovedkontoret til AF Gruppen i Innspurten 15, 0663 Oslo, Norge.

Reparasjonsemisjonen er rettet mot aksjonærer som (i) var registrert som
aksjonærer i AF Gruppen i VPS per utløpet av 29. oktober 2019 (Record Date),
(ii) ikke ble tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen og (iii) ikke er bosatt
eller etablert i andre land enn Norge hvor et slikt tilbud ville være forbudt
eller ville forutsette offentliggjøring av prospekt, registrering eller lignende
tiltak ("Berettigede Aksjonærer").

Berettigede Aksjonærer vil motta ikke-omsettelige tegningsretter for
eksisterende aksjer vedkommende står registrert som eier av på Record Date,
rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Én tegningsrett vil gi rett til å
tegne og bli allokert én Ny Aksje, betinget av salgsrestriksjonene beskrevet i
Prospektet. Overtegning er ikke tillatt, og tegning uten tegningsretter er ikke
tiltatt.

Berettigede aksjonærer tilbys å tegne de Nye Aksjene til en tegningskurs på NOK
175,10 per Nye Aksje. Tegningskursen er lik tegningskursen i den Rettede
Emisjonen.

Tegningsretter kan benyttes til å tegne Nye Aksjer fra kl. 09:00 (norsk tid) den
22. november 2019 til kl. 16:30 (norsk tid) den 28. november 2019
("Tegningsperioden"). Ved utløpet av Tegningsperioden vil tegningsrettene utløpe
og miste sin verdi. Holdere av tegningsretter bør være oppmerksom på at tegning
for de Nye Aksjene må gjøres i tråd med prosedyren beskrevet i Prospektet.
Tegning for Nye Aksjer kan gjøres ved å fylle ut og sende inn en
tegningsblankett (som følger vedlagt Prospektet i Vedlegg A og vil være
tilgjengelig på www.afgruppen.no/reparasjonsemisjon) i tråd med vilkårene i
Prospektet. Norske aksjonærer med VPS konto kan også tegne de Nye Aksjene
gjennom det elektroniske systemet i VPS ved å følge linken som vil gjøres
tilgjengelig på www.afgruppen.no/reparasjonsemisjon.

Allokering av de Nye Aksjene er forventet å finne sted rundt 29. november 2019.
Melding om allokering av Nye Aksjer og det korresponderende beløpet som skal
betales av hver aksjonær vil fremgå av et allokeringsbrev som vil distribueres
rundt 2. desember 2019. Forutsatt rettidig betaling fra alle tegnerne forventes
levering av de Nye Aksjene å finne sted rundt 5. desember 2019.

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør finans Sverre Hærem, tlf.: 952 45 167

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i
verdipapirhandelloven § 5-12.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/489914

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.