Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-29

Afkoma Arion banka á öðrum ársfjórðungi 2020

  • Jákvæður viðsnúningur í afkomu bankans
  • Afkoma af áframhaldandi starfsemi var 4.958 milljónir króna og eykst um 76% frá 2F 2019
  • Arðsemi eiginfjár var 10,5% í samanburði við 4,3% á 2F 2019
  • Hreinn vaxtamunur var 2,9% og hækkar á milli ára þrátt fyrir lækkandi vaxtaumhverfi
  • Tekjur af kjarnastarfsemi hækka um 1,8% milli ára
  • Rekstrargjöld lækka um 3,5%, aðallega vegna skipulagsbreytinga á árinu 2019
  • Niðurfærslur útlána lækka samanborið við 1F 2020 en óvissa vegna Covid-19 er viðvarandi
  • Rekstur Valitor batnar en áfram má búast við einhverjum sveiflum í afkomu af félögum til sölu

Afkoma Arion banka af áframhaldandi starfsemi var 4.958 milljónir króna á öðrum ársfjórðungi og 3.676 milljónir króna af áframhaldandi starfsemi á fyrstu sex mánuðum ársins. Afkoman nam 4.913 milljónum króna fyrir fjórðunginn og 2.742 milljónum króna fyrstu sex mánuði ársins. Arðsemi eiginfjár var 10.5% fyrir fjórðunginn og 2.9% fyrir fyrstu sex mánuði ársins.

Heildareignir námu 1.182 milljörðum króna í lok júní 2020, samanborið við 1.082 milljarða króna í árslok 2019. Lausafé bankans jókst þar sem ekki varð af fyrirhugaðri 10 milljarða króna arðgreiðslu, bankinn gaf út skuldabréf undir viðbótar eiginfjárþætti 1 í febrúar og innlán jukust. Lán til viðskiptavina hækkuðu lítillega frá áramótum, aðallega húsnæðislán. Innlán jukust um 12,8% frá áramótum. Heildar eigið fé í lok júní nam 189 milljörðum króna, samanborið við 190 milljarða króna í árslok 2019.

Eiginfjárhlutfall bankans (CAR hlutfall) var 28,1% í lok júní 2020 en var 24,0% í árslok 2019. Hlutfall almenns eiginfjárþáttar 1 nam 22,9% í lok júní 2020, samanborið við 21,2% í árslok 2019. Eiginfjárgrunnur samstæðunnar jókst um 28,1 milljarð króna frá áramótum, einkum vegna vel heppnaðrar útgáfu á 100 milljóna dollara skuldabréfs undir viðbótar eiginfjárþætti 1 í febrúar 2020 og vegna ákvörðunar stjórnar Arion banka um að leggja til að ekki verði af fyrirhugaðri arðgreiðslu vegna ársins 2019 í ljósi Covid-19 heimsfaraldursins.

Bankinn stefnir áfram á að ná markmiðum sínum til meðallangs tíma að því gefnu að efnahagslífið jafni sig innan þess tíma.


Benedikt Gíslason, bankastjóri Arion banka

„Afkoma Arion banka á öðrum ársfjórðungi er góð og við náum markmiði okkar um 10% arðsemi. Það er sérstaklega ánægjulegt í ljósi þess að eiginfjárstaða bankans er afar sterk og langt umfram kröfur eftirlitsaðila. Regluleg starfsemi bankans þróast með jákvæðum hætti á fjórðungnum en óvenjulega háar fjármunatekjur, bæði af hluta- og skuldabréfum, hafa mjög jákvæð áhrif á afkomuna. Það er því áfram forgangsatriði að bæta enn frekar okkar reglulegu starfsemi. Starfsemi dótturfélaganna Varðar og Stefnis gengur vel og dregið hefur úr taprekstri Valitor en í upphafi árs var ráðist í endurskipulagningu á félaginu sem er til sölu. Markmiðið er að styrkja kjarnastarfsemi Valitor og var m.a. starfsemi félagsins í Danmörku seld á fjórðungnum. Þó enn sé nokkuð í land að markmiðum endurskipulagningar félagsins verði náð er ljóst að umtalsverður árangur hefur nú þegar náðst.

Þrátt fyrir gott uppgjör á öðrum ársfjórðungi er mikilvægt að taka fram að enn er umtalsverð óvissa í starfsumhverfi bankans vegna Covid-19. Faraldurinn, þróun hans og áhrif á bæði innlent og alþjóðlegt efnahagslíf mun áfram setja mark sitt á starfsemina. Óvissan snýr fyrst og fremst að þróun eignasafns bankans. Verulega dró úr niðurfærslum útlána á öðrum ársfjórðungi frá þeim fyrsta en við verðum að hafa í huga að skapast getur þörf á frekari niðurfærslum á meðan við göngum í gegnum núverandi efnahagsörðugleika. Fjárhagslegur styrkur Arion banka hvað varðar eigið fé og lausafé er hins vegar það mikill að bankinn er í góðri stöðu til að takast á við þær aðstæður sem eru uppi.

Á ársfjórðungnum var umtalsverð eftirspurn eftir íbúðalánum, bæði nýjum lánum og í tengslum við endurfjármögnun. Gera má ráð fyrir því að lægra vaxtastig hafi hér áhrif en bankinn lánaði 17 milljarða í ný íbúðalán á öðrum ársfjórðungi. Jafnframt fara stuðningslán til fyrirtækja, sem eru hluti af úrræðum stjórnvalda og hafa ríkisábyrgð að hluta eða öllu leyti, vel af stað og gengur vel að afgreiða þau lán til viðskiptavina. 

Arion banki kynnti nýverið græn innlán sem eru hugsuð fyrir alla þá sem vilja leggja sitt af mörkum til vistvænni framtíðar. Fyrst um sinn verður grænum innlánum ráðstafað til að fjármagna kaup viðskiptavina á bílum sem ganga fyrir vistvænum orkugjöfum. Það á vel við að byrja á vistvænum bílum þar sem nánast allt rafmagn hér á landi er framleitt með sjálfbærum hætti. Það að bjóða viðskiptavinum upp á grænan valkost þegar kemur að innlánum er nýlunda hér á landi og í samræmi við umhverfis- og loftslagsstefnu bankans sem felur í sér að við ætlum að beina sjónum okkar að verkefnum sem snúa að sjálfbærri þróun og grænni innviðauppbyggingu.

Í maímánuði sameinuðum við alla almenna fyrirtækjaþjónustu bankans á höfuðborgarsvæðinu í svokölluðum Fyrirtækjakjarna sem er staðsettur í Borgartúni. Þar eru saman komnir reynslumiklir sérfræðingar sem starfað hafa í útibúum bankans á höfuðborgarsvæðinu og þjóna litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Markmiðið með sameiningunni er að bæta þjónustu við fyrirtæki og auka aðgengi að sérfræðiþjónustu og ráðgjöf. Þetta er jafnframt liður í áframhaldandi þróun á þjónustu bankans til að mæta nýjum og breyttum þörfum viðskiptavina þar sem aukin áhersla er á stafrænar lausnir og persónulega fjármálaráðgjöf.“


Fundur fyrir markaðsaðila 30. júlí klukkan 8:30

Haldinn verður fundur fyrir markaðsaðila fimmtudaginn 30. júlí klukkan 8:30 þar sem Benedikt Gíslason bankastjóri Arion banka, Stefán Pétursson framkvæmdastjóri fjármálasviðs, Eggert Teitsson aðstoðarframkvæmdastjóri fjármálasviðs og Theodór Friðbertsson forstöðumaður fjárfestatengsla munu kynna afkomu bankans og svara spurningum þátttakenda. Fundurinn fer fram á ensku í höfuðstöðvum Arion banka, Borgartúni 19 og verður jafnframt streymt beint.

Þeir sem hyggjast sækja fundinn eru vinsamlegast beðnir um að skrá sig hér. Hægt verður að nálgast streymið beint á financialhearings.com og á fjárfestatengslavef bankans.

Til að leggja fram spurningar þarf að hringja inn áður en kynningin hefst, sjá eftirfarandi símanúmer:

Ísland: 800 7520
Svíþjóð: 46 850 558 369
Bretland: 44 333 300 9261
Bandaríkin: 1 833 823 0586

Vinsamlegast beinið fyrirspurnum til Theodórs Friðbertssonar, forstöðumanns fjárfestatengsla Arion banka, ir@arionbanki.is eða í síma 856 6760.

Fjölmiðlum er bent á að beina fyrirspurnum til Haraldar Guðna Eiðssonar, forstöðumanns samskiptasviðs, haraldur.eidsson@arionbanki.is eða í síma 856 7108.

Fjárhagsdagatal Arion banka er aðgengilegt á heimasíðu bankans.

Þessar upplýsingar eru birtar í samræmi við upplýsingaskyldu Arion banka hf. skv. reglugerð Evrópusambandsins um markaðssvik (MAR).

Viðhengi

Författare Arion banki hf.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.