Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-05

Afvikling af udbuddet og registrering af kapitalforhøjelse

SELSKABSMEDDELELSE NR. 3 05-05-2021 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

Ved selskabsmeddelelse nr. 2 af 3. maj 2021 orienterede Digizuite A/S (”Selskabet”) om resultatet af udbuddet og allokeringen af de 6.300.115 styk nye aktier samt de yderligere 458.190 styk eksisterende aktier, der er solgt fra Selskabets hovedaktionær Aseo Invest IT ApS i forbindelse med udbuddet. Afvikling af de nye og eksisterende aktier solgt i udbuddet er gennemført, og kapitalforhøjelsen af nominelt DKK 6.300.115 nye aktier à nominelt DKK 1,00 er i dag blevet registreret i Erhvervsstyrelsen. Digizuite A/S’ samlede aktiekapital efter kapitalforhøjelsen udgør herefter nominelt DKK 29.214.944 fordelt på 29.214.944 stk. aktier à nominelt DKK 1.00. Hver aktie giver én stemme på generalforsamlinger. 

De opdaterede vedtægter er tilgængelige på https://www.digizuite.com/investor

Første handelsdag på Nasdaq First North Growth Market Denmark for Selskabets eksisterende og nye aktier forventes at være den 7. maj 2021 under symbolet ”DIGIZ” i Selskabets midlertidige ISIN-kode DK0061536075 og permanente ISIN-kode DK0061535937. Ombytning fra midlertidig ISIN-kode DK0061536075 til permanent ISIN-kode DK0061535937 sker efter planen den 10. maj 2021.

Spørgsmål til udbuddet besvares af Selskabets Certified Adviser, Norden CEF. Kontaktperson er John Norden, som kan kontaktes via e-mail på jn@nordencef.dk eller telefonisk på +45 20720200.

Vigtig information

Denne meddelelse udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse eller prospekt. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Digizuite A/S, medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i den virksomhedsbeskrivelse, Digizuite A/S har offentliggjort i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på Selskabets hjemmeside. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe aktier udstedt af Selskabet i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk ret, og de nye aktier udbydes kun i Danmark. Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger.

Kontakter

Om Digizuite A/S

Digizuite is a major player in the global DAM market, providing powerful Digital Asset Management software to companies around the world. Take control of your visual digital content. High-performing companies use Digizuite’s DAM software to manage the content value chain from a single source. Your product images and videos will travel fast between MarTech platforms to ensure the best experience on customer-facing channels. Enterprises trust Digizuite’s software for brand governance and risk reduction.

Vedhæftninger

Författare nordicir.com