Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-09

AGELLIS Group AB: Agellis Group Intressenter AB offentliggör slutligt utfall i budpliktsbudet till Agellis Group AB

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras
eller offentliggöras i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada,
Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland. Budpliktsbudet riktar sig inte
till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare åtgärder
än vad som följer av svensk rätt.

Agellis Group Intressenter AB har, genom distribution via sin
finansiella rådgivare Sedermera Fondkommission, offentliggjort ett
pressmeddelande avseende slutligt utfall i budpliktsbudet till
Agellis Group AB. I syfte att säkerställa att samtliga aktieägare i
Agellis Group AB tar del av informationen har Agellis Group AB valt
att också publicera pressmeddelandet. Således är detta
pressmeddelande, förutom förevarande stycke, identiskt med det
pressmeddelande som lämnats av Agellis Group Intressenter AB.

Agellis Group Intressenter AB ("Budgivaren" eller "AGI"), org. nr.
559042-7687, lämnade genom ett pressmeddelande den 26 januari 2016
ett offentligt budpliktsbud ("Budpliktsbudet") till aktieägarna och
teckningsoptionsinnehavarna i Agellis Group AB ("Målbolaget" eller
"Agellis Group"), org. nr.

556627-4311. AGI meddelade genom pressmeddelande den 21 mars 2016 att
beslut fattats om att förlänga acceptfristen, i syfte att möjliggöra
för kvarvarande aktieägare att avyttra sina aktier i Agellis Group
före avnotering. Den förlängda acceptfristen löpte ut den 29 april
2016, kl. 15:00.

Efter den förlängda acceptfristens utgång kontrollerar AGI totalt 21
046 382 aktier, motsvarande cirka 98 procent av kapitalet och
rösterna i Agellis Group. Vidare kontrollerar AGI efter den förlängda
acceptfristens utgång 425 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 38
procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner som
omfattats av Budpliktsbudet.

Genom Budpliktsbudet lämnade AGI ett bud om 1,25 SEK kontant per aktie
och 0,11 SEK kontant per teckningsoption i Agellis Group. Efter den
förlängda acceptfristen, vilken löpte ut den 29 april 2016, kl.
15:00, hade Budpliktsbudet accepterats av aktieägare i Agellis Group
representerande 3 251 249 aktier, vilket motsvarar cirka 15 procent
av kapitalet och rösterna i Agellis Group. Efter den förlängda
acceptfristen hade vidare accept lämnats om 425 000
teckningsoptioner, motsvarande cirka 38 procent av de utestående
teckningsoptioner som omfattats av Budpliktsbudet.

AGI har sedan Budpliktsbudets offentliggörande, fram till den
förlängda acceptfristens utgång, förvärvat 4 348 601 aktier,
motsvarande cirka 20 procent av kapitalet och rösterna i Agellis
Group, utanför Budpliktsbudet. Vid den förlängda acceptfristens
utgång kontrollerade AGI således totalt 21 046 382 aktier (inkl. 13
446 532 aktier vilka AGI ägde vid offentliggörandet av
Budpliktsbudet), motsvarande cirka 98 procent av kapitalet och
rösterna i Agellis Group. Vidare kontrollerade AGI efter den
förlängda acceptfristens utgång 425 000 teckningsoptioner,
motsvarande cirka 38 procent av det totala antalet utestående
teckningsoptioner som omfattats av Budpliktsbudet.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterat
Budpliktsbudet under den förlängda acceptperioden är avsedd att
påbörjas under vecka 19.

AGI kan, i enlighet med de begränsningar som framgår i
Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar, komma att förvärva
ytterligare aktier och teckningsoptioner efter acceptfristens utgång.

Avnotering från Nasdaq Stockholm First North

AGI har gjort bedömningen att det inte längre föreligger
förutsättningar för en väl fungerande marknad för Agellis Groups
aktie och har således verkat för en avnotering av Agellis Groups
aktie från Nasdaq Stockholm First North. Den 29 april 2016
avnoterades Agellis Groups aktier från Nasdaq Stockholm First North.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare åt AGI i samband med
Budpliktsbudet.

För frågor med anledning av Budpliktsbudet, kontakta:

Agellis Group Intressenter AB

Anders Gemfors, styrelseordförande AGI, telefon: 070-513 63 45

Christer Fåhraeus, största ägare AGI, telefon: 070-560 90 00

Sedermera Fondkommission

Telefon: 0431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/agellis-group-ab/r/agellis-group-intressenter-...
http://mb.cision.com/Main/681/2002867/511449.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.