Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-28

Agrokultura: Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013

Agrokultura AB (OMX First North: AGRA), "Agrokultura" eller
"Koncernen", den ryska och ukrainska producenten av
jordbruksprodukter, avger härmed sin bokslutskommuniké för
räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser det år som slutade
den 31 december 2012 om inte annat anges.

Räkenskapsåret i sammandrag

- Intäkterna för perioden föll med 8 procent till 617 miljoner SEK
(673 miljoner SEK), främst förklarat av ett kraftigt fall i
råvarupriser

- Förlusten före avskrivningar (EBITDA) var 129 miljoner SEK (vinst 29
miljoner SEK) och nettoförlusten var 262 miljoner SEK (nettoförlust
102 miljoner SEK).

- Den 31 december 2013 var koncernens skulder totalt 167 miljoner SEK
(162 miljoner SEK). Koncernens likviditet var på samma datum 29
miljoner SEK (41 miljoner SEK), och osålda lager uppgick till 93
miljoner SEK (143 miljoner SEK)

- Den ryska verksamheten levererade positivt EBITDA och kassaflöde
- Likviditeten är begränsad på grund av 2013 års förluster i den
ukrainska verksamheten och fördröjt verkställande av
Kaliningradförsäljningen

- Förlust per aktie var 1,88 SEK (0,73 SEK)
Verksamhetsåret i sammandrag

- Viktad genomsnittsavkastning steg med 34 procent i Ryssland och 11
procent i Ukraina

- Utveckling och implementering av ett kostnadsbesparingsprogram på
150 miljoner SEK med fokus på direkta insatsvaror och
personalkostnader

- Avtal tecknat rörande försäljning av Koncernens tillgångar i
Kaliningrad till ett pris motsvarande bokfört värde

- Pågående diskussioner rörande fullständig eller delvis försäljning
av verksamheten i Ukraina, oaktat de politiska händelserna

- Ingen påtaglig negativ påverkan på verksamheten på grund av
politiska händelser i Ukraina

Stephen Pickup, Koncernens verkställande direktör, kommenterade

"2013 har varit ett besvärligt år, och trots väsentligt förbättrad
avkastning har resultatet påverkats negativt av fallande
råvarupriser. Koncernens ledningsgrupp, som tillsattes under fjärde
kvartalet av 2013, är dock fast besluten att förbättra resultaten
genom kostnadsbesparingar och avyttrande av verksamheter med dålig
lönsamhet."

"Samtidigt har råvarupriserna förbättrats vilket leder till att
styrelsen ser fram emot året med tillförsikt. Koncernen kommer att
fokusera på att implementera kostnadsbesparingsprogrammet, samtidigt
som vi utövar strikta kontroller och rutiner och vidareutvecklar de
operativa framstegen. Vi kommer att fortsätta att undersöka olika
sätt att leverera maximalt värde till aktieägarna, i tillämpliga fall
genom avyttringar."

För mer information, kontakta:
Stephen Pickup, verkställande direktör, tel: +44 782 529 4352
Kristian Shaw, finansdirektör, tel: +44 782 529 4356
Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning 2013 - 24 april 2014
Årsstämma - 15 maj 2014
Halvårsrapport - 28 augusti 2014

Årsredovisningen för 2013 kommer att finnas tillgänglig på bolagets
hemsida och kommer att sändas till de aktieägare som efterfrågar den.

Om Agrokultura AB (publ)
Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar
jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är
att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom
optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion,
djurhållning och relaterade verksamheter. Aktierna i Agrokultura är
noterade på Nasdaq OMX First North under kortnamnet AGRA och bolagets
Certified Adviser är Remium Nordic AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/agrokultura/r/bokslutskommunike-2013,c9559580
http://mb.cision.com/Main/138/9559580/226138.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.