Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-20

Agrokultura: Extra bolagsstämma i Agrokultura AB (publ)

Styrelsen i Agrokultura AB (publ) har fattat beslut om att sammankalla
till en extra bolagsstämma där styrelsen avser att söka bemyndigande
om att emittera maximalt 20 991 342 aktier med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen avser att meddela tidpunkt för kallelse samt den exakta
tidpunkten för den extra bolagsstämman inom kort.

Bakgrund och motiv
Styrelsen har, för att leverera i enlighet med bolagets aktieägares
förväntningar, förbundit sig till en strategi att proaktivt jämföra
värdet på bolaget som en going concern gentemot värdet som en extern
köpare är redo att betala för bolagets aktier, tillgångar eller en
kombination av de två.

Mer konkret innebär detta att realisera tidigare kommunicerat
kostnadsreduktionsprogram, undersöka strategiska alternativ för den
ukrainska såväl som den ryska verksamheten, försäljningar av icke
kärntillgångar, fokus på en ökad skördeavkastning samt förstärkningar
av de interna processerna.

I samband med halvårsrapporten som publiceras den 28 augusti 2014
kommer en fullständig redogörelse att lämnas över verksamheten,
vilket inkluderar en uppdatering av kostnadsreduktionsprogrammet och
en lägesrapport avseende årets skörd. Dessutom kommer bolaget att
presentera en redogörelse för köparintresset relaterat till den
ukrainska verksamheten mot bakgrund av den senaste politiska
utvecklingen.

Som tidigare meddelats har Agrokultura AB (publ) erhållit information
om att bolagets störste aktieägare ska ha ingått avtal om försäljning
utanför marknadsplatsen av hela sitt innehav till en oidentifierad
köpare till priset av 3,75 SEK per aktie. Även om priset i
transaktionen är betydligt högre än nuvarande marknadskurs är det
samtidigt betydligt lägre än det senast rapporterade bokförda värdet
6,80 SEK per aktie. Bolaget har dessutom erhållit obekräftade
uppgifter av innebörd att samma aktör för närvarande söker bygga upp
en betydande ägarposition utanför marknaden.

Upprepade försök har under den föregående veckan gjorts för att komma
i kontakt med den nya ägaren med syfte att ta del av den nya köparens
eventuella intentioner. Dessa försök, har till dagsdato, varit
fruktlösa.

Mot denna bakgrund önskar styrelsen i Agrokultura AB (publ) vidtaga
åtgärder för att säkerställa likabehandling av samtliga aktieägare
med målsättningen att dessa får ta del av bolagets rätta värde.

Stockholm den 21 juli 2014
För mer information kontakta:
Investor Relations + 44 203 427 3983 eller + 46 730 43 08 84

Om Agrokultura AB (publ)
Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar
jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är
att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom
optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion,
djurhållning och relaterade verksamheter. Aktierna i Agrokultura är
noterade på Nasdaq OMX First North under kortnamnet AGRA och bolagets
Certified Adviser är Remium Nordic AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/agrokultura/r/extra-bolagsstamma-i-agrokultura...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.