Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-07

Agrokultura: Steenord har ökat sitt innehav i Agrokultura till 36,79 procent, vilket föranleder budplikt

Styrelsen för Agrokultura AB har noterat att bolagets nye storägare
Steenord Corp, idag offentliggjort att budpliktsgränsen passerats med
god marginal, se bilagda pressmeddelande.

På basis av den dialog som styrelsen nu har inlett med storägaren ser
bolaget positivt på storägarens intentioner. Styrelsen återkommer så
snart som möjligt med ytterligare information och kommentarer.

PRESSMEDDELANDE

Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller
indirekt, i eller till Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland,
Sydafrika, USA eller något annat land där det skulle krävas
ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver
vad som följer av svensk rätt.

Steenord Corp ("Steenord") har den 6 augusti 2014 förvärvat 12,870,840
aktier i Agrokultura AB (publ) ("Agrokultura"), listat på NASDAQ OMX
First North, varefter Steenord Innehar 51,143,297 aktier i
Agrokultura. Steenords aktieinnehav i Agrokultura har därmed ökat
från omkring 27,53 procent av aktierna och rösterna till omkring
36,79 procent av aktierna och rösterna. Därmed är Steenord är
skyldigt att lämna ett så kallat budpliktsbud till samtliga
aktieägare i Agrokultura.

Steenord avser att inom fyra veckor återkomma med besked om ett
eventuellt budpliktsbud avseende resterande aktier i Agrokultura. Om
ett sådant budpliktsbud lämnas kommer det erbjudna priset att uppgå
till 4,50 kronor per aktie, vilket motsvarar det högsta pris som
Steenord har betalat under den senaste sexmånadersperioden.

STEENORD CORP
Sea Meadow House, Blackburne, Highway, PO Box 116, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands

Om Agrokultura AB (publ)
Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar
jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är
att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom
optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion,
djurhållning och relaterade verksamheter. Aktierna i Agrokultura är
noterade på Nasdaq OMX First North under kortnamnet AGRA och bolagets
Certified Adviser är Remium Nordic AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/agrokultura/r/steenord-har-okat-sitt-innehav-i...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.