Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-25

Agromino bytte styrelsemedlemmar och revisor

wysiwyg_image

Alla varningslampor lyste rött då Agromino kallade till extra bolagsstämma att hållas mitt i semestertider. Bland annat förslogs byte av styrelse och revisor.

Vid en i semestertid extrainkallad bolagsstämma i Köpenhamn fanns tre verkliga beslutspunkter på dagordningen.

Den första gällde ändring av bolagsordningen. Förslaget var att bolagsordningen skulle tillåta att styrelsen bestod av bara tre personer.

Vad gällde den andra beslutspunkten var förslaget att stämman skulle besluta om en ny styrelsesammansättning. De nuvarande ledamöterna Petr Krogman (ordförande) och Jan Urban, skulle kvarstå. Därtill fanns förslag på en ny ledamot; Jiri Vyskocil.

Vad avsåg den tredje beslutspunkten så föreslogs i kallelsen val av ny revisor i form av Baker Tilly Denmark Godkendt Revisionspartnerselskab. Nyval av revisor skulle ske mot bakgrund av att PricewaterhouseCoopers ej hade önskat fortsätta som revisor i Agromino.

I enlighet med dansk sed hade förslagen gjorts av styrelsen.

Av de på stämman närvarande var det endast styrelsens ordförande Petr Krogman och Aktiespararnas Anders Persson som företrädde aktieägare. Stämmans ordförande (dirigent) Ronnie Kandler (med sekreterare Rasmus Hedeager) från Kammeradvokaten Poul Schmith, utsedda av styrelsen, hade emellertid fått in förhandsröster från andra aktieägare och som också ingick vid sammanräkningen av avlagda röster.

Vid danska stämmor erhålls inte deltagarlista med röster. Mot den bakgrunden var det svårt att följa vem som röstade för vad. Än mindre angavs vad de olika icke fysiskt närvarande aktieägarna hade för åsikter i olika frågor.

Aktiespararna undrade om styrelsen varit enig i förslagen till stämman? Detta är en intern styrelsefråga, som vi inte kan svara på externt, fick Aktiespararna till svar.

Vad gällde förslaget till ändring av bolagsordning hade förhandsröster kommit in som vid sammanräkning pekade på att förslaget inte kunde antagas med nödvändig 2/3-dels majoritet och därför kom inte förslaget upp till omröstning.

Vid styrelsevalet undrade Aktiespararna varför ändringar behövdes och hur många oberoende kandidater det skulle bli enligt gällande förslag.

Motiven som framfördes till förändringen var att företaget behöver spara pengar och de ledamöter som ej föreslogs återväljas inte var tillräckligt aktiva. ”Är då den föreslagne ledamoten kompetent”, var Aktiespararnas motfråga. Ja var svaret. Det hade styrelsen kommit fram till.

Petr Krogman är ej oberoende av ägare, men det anses däremot de övriga två vara. Därmed innebar förslaget till styrelse, enligt styrelsen, att två av tre skulle vara oberoende ledamöter.

”Är det en tillräckligt stor styrelse för att hantera t.ex. uppköp? Vad händer om någon avlider?”, frågade Aktiespararna? ”Ja, då får vi kalla till stämma för att styrelsen skall bli beslutsför”, var svaret som gavs.

Aktiespararna röstade mot förlaget att välja en ny styrelse, då det inte motsvarade tillräckligt många ledamöter för ett så stort bolag och saknade erforderligt antal oberoende, enligt Aktiespararnas sett att se på saken. Likafullt antogs förslaget av stämman.

Under den tredje och sista, verkliga beslutspunkten på stämman hade den tilltänkte revisorn funnits inte vara kompetent, enär det krävs en auktoriserad revisor i ett börsbolag som Agromino. Därmed kom styrelsen på stämman med ett nytt förslag; Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, varmed de formella kraven var uppfyllda.

I praktiken kommer denna revisor att ta in Baker Tillys utländska bolag som konsulter, då man inte har representation i de länder där Agromino är verksamt.

Aktiespararna undrade varför PricewaterhouseCoopers önskade hoppa av uppdraget? Styrelsen replikerade: ”Vi har inte fått besked om det”.

Aktiespararna frågade vidare: ”Finns det något samband med den utredning som pågår”?

Bolaget är på Nasdaqs observationslista efter en anmälan. Bolaget har tillbakavisat och vet inte mera om denna utredning, var den information som gavs.

Aktiespararna röstade ja till förslaget om revisorsbyte, även om de svar föreningen hade erhållit inte var tillfyllest. Detta eftersom förslaget på stämman ändrades från att ha varit en icke auktoriserad revisor till en auktoriserad revisor och därtill mot bakgrund av att Agromino inte kan vara utan en revisor.

Författare och bevakare: Anders Persson

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.