Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-13

ahaWorld: ahaWorld förlänger inte LOI avseende förvärv av sydamerikansk speloperatör - fortsätter icke-exklusiv dialog

ahaWorld har meddelat motparten att bolaget ej avser att förlänga det
LOI (Letter of intent) som finns mellan parterna när detta går ut den
31 oktober 2017. Det innebär att en fortsatt dialog efter
utgångsdatumet förs på icke-exklusiv basis.

Diskussionerna har förts över lång tid och styrelsen och ledningen i
ahaWorld har varit mycket noggranna i sin analys och uppföljning av
den sydamerikanska verksamhetens utveckling. Verksamheten har under
processens gång visat en vikande trend, jämfört med de prognoser som
gjordes i dialogens inledande skede. Utöver detta har ahaWorld's
styrelse och VD också noggrant följt såväl den politiska som
juridiska utvecklingen runt nätspel i Sydamerika, och försökt bedöma
risker och möjligheter beträffande olika politiska initiativ och
lagförslag som är aktuella i olika länder på kontinenten.

Mot ovan bakgrund väljer ahaWorld nu att dra ner på förväntningarna i
tid vad gäller ett förvärv, samt att inte förlänga den exklusivitet
som finns i LOI:t. Diskussionerna kommer fortsätta men med en längre
tidshorisont, och alltid med ahaWorld's och dess aktieägares bästa
för ögonen.

Krister Bergström kommenterar: "Vårt ansvar är att skydda våra
aktieägares intressen i alla lägen. Vi såg potential initialt och
långt in i due diligence-processen, men har under senare del av
densamma dragit vissa slutsatser av de riskanalyser vi genomfört, och
bedömt att det är bättre att avvakta med att verkställa något just i
nuläget. Sydamerika är fortsatt intressant där Bingo är en stor
vertikal och dessutom är den legala strukturen likt den europeiska
några år tillbaka, dvs oreglerad och med stora variationer. Det finns
stora möjligheter då legalisering och struktur kommer närmare och
närmare, land för land. Vi bibehåller den goda kontakten med
innevarande intressent men avser att även etablera kontakt med andra,
vilket möjliggörs av att exklusiviteten frångås."

För ytterligare information:
Krister Bergström, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90,
krister@ahaworld.se

Denna information är sådan information som ahaWorld AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 oktober 2017.

Om aha-koncernen

Koncernen äger flera speloperatörer som bedriver spelverksamhet på
internet. ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i
slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina
dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en
unik paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För
mer information: Krister Bergström,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20
90, e-mail krister@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha
Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar:
http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com,
http://www.ahaworld.se http://www.mobocasino.com,
http://www.swedencasino.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ahaworld/r/ahaworld-forlanger-inte-loi-avseend...
http://mb.cision.com/Main/11632/2367161/736188.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.