Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

ahaWorld: Delårsrapport 1

Första kvartalet med svensk reglering - omställning av erbjudanden,
stark kundtillströmning i Sverige, Finland och Tyskland

Som väntat har det första kvartalet med svensk spelreglering inneburit
en stor omställning i hur bolaget och konkurrenter utformar sina
erbjudanden till nya och befintliga kunder. I den svenska regleringen
får bonus bara erbjudas vid det första speltillfället. För att ta
tillvara på detta enda tillfälle har erbjudandena på marknaden
skjutit i höjden och kunderna erbjuds högre bonusar än tidigare. I
linje med övriga marknaden har både intäkter och rörelseresultat
påverkats negativt av den nya regleringen i Sverige.

För denna period innebär det en högre initial marknadsinvestering i
form av bonusar än tidigare och det speglas i spelöverskottet för
perioden. I och med att bonus bara får erbjudas en gång ser bolaget
på sikt att bonuskostnaderna kommer att vara lägre än tidigare
perioder och redan i Q2 har bonuskostnaderna minskat. Den svenska
regleringen har också inneburit högre marknadsföringskostnader än
tidigare för att positionera bolaget på marknaden.
Marknadsföringskostnaderna under perioden uppgick till 0,9 MSEK och
har bland annat bidragit till att bolaget haft en ökad tillströmning
av nya deponerande kunder (NDC) med 86 %.

· Spelöverskottet minskade med 59 % jämfört med föregående år främst
pga. höga bonuskostnader i samband med den svenska spelregleringen.

· Spelarinsättningar uppgick till 11 988 KSEK (8 847), en ökning med
36 %.

· NDC (new depositing customers) uppgick till 4 855 (2 609), en
ökning med 86 %. Snittdepositionen av en spelare uppgick till 383 SEK
(236), en ökning med 63 %.

· EBITDA uppgick till -5 219 KSEK (-1 676) och EBIT uppgick till -5
612 KSEK (-2 646). Resultatet påverkas kraftigt av periodens lägre
spelöverskott till följd av bl.a. ökade bonuskostnader. Oaktat det
lägre spelöverskottet har de besparingsåtgärder som inleddes förra
året gett tydlig effekt på kostnadssidan.

Väsentliga händelser under perioden - Wiget överträffar förväntan

· Svenska spellagen träder i kraft - stora omställningar i
erbjudanden till kunder

· Nya SwedenCasino lanserades med Pay&Play funktion.
· Lansering av systersite HomeOfTheSwedes.com till SwedenCasino
· Tekniska komplikationer hos tredjepartsleverantörer påverkade
resultatutvecklingen negativt.

· Intensiv förvärvsdialog med Wiget Media AB om förvärv av media-
och affiliateverksamhet

· Wiget överträffar förväntningarna för Q1 2019 med en EBIT på 2 048
KSEK och en omsättning på 5 332 KSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Bolaget ingår avtal om förvärv av Wiget Media AB:s media- och
affiliateverksamhet. Wigets verksamhet är i dagsläget resultat- och
kassaflödespositiv och har under Q1 2019 ökat i både omsättning och
resultat jämfört med föregående år.

· Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om förvärv av Wiget
Group AB och företrädesemission om 69,5 MSEK plus ev. övertilldelning
om 15 MSEK.

VD har ordet

Ett kvartal som för operatörer samt kunder innebar anpassningar och
omställningar till de nya licensreglerna i Sverige. För ahaWorld
innebar kvartalet även nytt ATH för antal nya deponerande kunder
(NDC's) i Sverige, Finland och Tyskland och den största bidragande
faktorn till rekordnoteringen var nylanseringen av SwedenCasino.
Under Q1 satsade vi mer på marknadsföring för att dra nytta av
omställningen för branschen i den svenska marknaden. Det har givit
effekt på kundtillströmning och spelarinsättningar.

Lanseringen av nya SwedenCasino förlöpte väl och fick ett positivt
mottagande av såväl Affiliates som slutkunden. Sajten har en hög grad
av organisk tillväxt i kundtillströmningen vilket gör att vi på sikt
får en mer kostnadseffektiv tillväxtpotential. Den organiska
tillväxten för SwedenCasino kan utöver en attraktiv url även delvis
förklaras med systersajten "HomeOfTheSwedes" där vi samlar innehåll
med starkt viralt intresse. Den stöttar i grunden relevansen för
varumärket SwedenCasino.

Under Q1 såg vi fortsatt ökade spelarinsättningar vilket över tid är
förutsättningen för bra spelarvärden. Dock har det förekommit
tekniska störningar till följd av plattformsanpassningar hos
tredjepart i anledning av det nya regelverket i Sverige, vilket också
har påverkat omsättning och resultat. Dessa problem nu är adresserade
och åtgärdade.

Förvärvet av Wiget Group med sin globala verksamhet och mångåriga
erfarenhet av teknologidriven kundanskaffning ger våra
casinovarumärken en unik position att effektivt expandera antalet
marknader och produkterbjudanden. Förvärvet är baserat på teknologi
för programmatisk digital annonsering samt två lönsamma
verksamhetsgrenar med öppen annonsplattform för B2B marknaden med ca
4000 befintliga kunder och en prestationsbaserad affär där Wiget för
operatörers räkning anskaffar nya kunder mot livslång
intäktsdelningsmodell. Wiget Group tillför hela gruppen en stark
lönsamhet och ett positivt kassaflöde. Wiget har under lång tid
utvecklat affären och investerat i teknologin för att bli datadriven
och automatiserad vilket ger en hävstång för tillväxt och som inte
förutsätter betungande tekniska investeringar.

Wiget Group levererade över förväntan under Q1 vilket ger förvärvet
vid avslutad emission och konsolidering en flygande start.

Arbetet med att skapa förutsättningar för att göra ahaWorlds nuvarande
affär, exklusive förvärv, lönsam i Q3 har fortsatt under Q1 och
målsättningen att visa svarta siffror i Q3 håller. Det är viktigt och
ligger till grund för målsättningen att den konsoliderade affären,
inklusive förvärvet av Wiget Group, ska generera en årsvinst på 8
Mkr.

Sammantaget har naturligtvis Q1 varit utmanande på den svenska
marknaden men med den snabba kundtillväxten både i Sverige och på
andra marknader gör att jag känner att vi är på rätt väg och det
bekräftar att vi lyckats skapa två verkligt starka varumärken.

Starka varumärken gör att kunder lägger mer av sitt spelande hos oss
och att vi kan attrahera återkommande spelande i högre utsträckning.
Tillsammans med Wiget Group får vi en urstark position för lönsam
tillväxt med global räckvidd.

- Erik Ahlberg, VD ahaWorld -

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46
(0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se
www.ahaworld.se.

Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.
ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av
2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag
leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik
paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer
information: Erik Ahlberg 072-503 35 35 erik.ahlberg@ahaworld.se -
Länkar: http://www.wigetmedia.com, http://www.mobocasino.com,
http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com,
http://www.ahabingo.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ahaworld/r/delarsrapport-1,c2808522
https://mb.cision.com/Main/11632/2808522/1042979.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.