Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-15

ahaWorld: Halvårsrapport 2019

Ett händelserikt kvartal med förvärv av Wiget Group AB

Under det andra kvartalet har bolaget genomfört flera betydande
projekt såsom förvärvet av Wiget Group AB med tillhörande nyemission
samt avyttringen av bingoverksamheten till PAF.

Förvärvet av Wiget Group AB genomfördes den 28 juni och tredje
kvartalet blir det första där Wiget Group AB ingår som ett helägt
dotterbolag. Förvärvet är ett stort steg för bolagets strategi om att
gå in på fler marknader, bredda sitt utbud samt skapa synergier inom
koncernen. Wiget Group AB bidrar med positivt resultat och
kassaflöde, kunskap samt en marknadsföringsplattform i världsklass
som redan nu skapar möjligheter för casinovarumärkena. Under det
andra kvartalet

omsatte Wiget 4,25 MSEK med ett rörelseresultat på 1,4 MSEK.
Försäljningen och samarbetsavtalet med PAF om ahaBingo är ett led i
bolagets strategi om utvärdering av varje vertikal där ahaBingo har
varit ett olönsamt varumärke som har krävt mycket resurser. Efter
försäljningen allokeras resurserna till våra casinovarumärken
samtidigt som det innebär kostnadsbesparingar för bolaget. Affären
har ett kontraktsvärde på ca 3 MSEK över de närmaste 3 åren samtidigt
som bolaget gör kostnadsbesparingar på ca 3,7 MSEK per år. Det
innebär också att bolaget inte behöver ha en egen svensk spellicens
och den avslutades den 30 juni 2019.

· Spelarinsättningar uppgick till 12 759 KSEK (10 869), en ökning
med 17 % jämfört med samma period föregående år.

· NDC (new depositing customers) uppgick till 4 772 (2 297), en
ökning med 107 % jämfört med samma period föregående år.
Snittdepositionen av en spelare uppgick till 352 SEK (260), en ökning
med 35 % jämfört med samma period föregående år.

· Spelomsättningen (bets) minskade med 26% jämfört med samma period
föregående år samtidigt som bonuskostnaderna ökade under perioden.
Sammantaget gör det att spelöverskottet minskade med 69 % för
perioden. Under perioden har bonuskostnaderna stabiliserats och för
maj och juni uppgick bonuskostnaderna till i snitt 15 % av
spelöverskottet.

· EBITDA uppgick till -7 734 KSEK (-1 759) och EBIT uppgick till -8
179 KSEK (-2 916). Resultatet påverkas kraftigt av periodens lägre
spelöverskott till följd av bla. ökade välkomstbonusar. Bolaget har
även ökat sin marknadsföring under kvartalet för att positionera sig
i och med den nya regleringen. Oaktat detta har de besparingsåtgärder
som inleddes förra året gett tydlig effekt på kostnadssidan samt att
bolaget gjort ytterligare kostnadsbesparingar under Q2 som kommer att
synas under Q3 2019 och framåt. Totalt har bolaget genomfört
kostnadsbesparingar på 8,7 MSEK på årsbasis.

Väsentliga händelser under perioden

· Förvärv av Wiget Group AB
· Nyemission genomfördes i maj-juni och inbringade 53 MSEK.
· Bingoverksamheten såldes till PAF genom ett samarbetsavtal
· SwedenCasino lanserades i Tyskland med Pay&Play

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· I juli har bolaget preliminärt en EBITDA om - 300 000 SEK .
Bolagets genomförda kostnadsbesparingar på 8,7 MSEK på årsbasis ger
resultat samt att Wiget Group tillför positivt resultat. Sammantaget
ser vi redan i juli ett preliminärt resultat som innebär att vår
målsättning att för första gången i bolagets historia redovisa ett
positivt EBITDA är inom räckhåll för tredje kvartalet.

· Spelöverskottet på casinovarumärkena ökade med 106 % under juli
jämfört med samma period föregående år.

· Det tredje kvartalet blir det första där Wiget Group till fullo är
konsoliderat som ett helägt dotterbolag.

VD har ordet

Andra kvartalet präglades av kraftigt sjunkande resultat för ahaBingo
främst på grund av ändringar i incitamentsstrukturen i Sverige samt
övergripande bingorelaterade kostnader. Dessa kostnader försvinner
helt under Q3 i samband med avyttringen av den olönsamma vertikalen.

Den nya regleringen i Sverige har fortsatt inneburit förändrade
spelarbeteenden med sjunkande spelarvärden som följd. Under april
blev det uppenbart att välkomstbonusar vida översteg värdet av
spelandet vilket innebar ett väsentligt lägre rörelsebidrag. Denna
insikt föranledde omfattande åtgärder i maj och juni med ett ökat
fokus på befintlig kundvård (CRM) samt en minskad ansats på
nykundsanskaffning i Sverige. Detta gav omedelbar positiv effekt som
glädjande har fortsatt under juli månad. Anmärkningsvärt är att vi i
juli ser en lika stor omsättning för casinovarumärkena som vi gjorde
i maj inklusive den numera avyttrade bingoverksamheten.

Q2 genomsyrades av osäkerhet då kännbara viten tilldelades flera
operatörer vilket föranledde en osäkerhet kring branschen och dess
framtid i Sverige. Vår syn är att detta är en naturlig del i en
nödvändig marknadsanpassning även om vi vid flertalet tillfällen
varit överraskade över omfattningen av överträdelser och påföljder.
Ett spelande bygger i grunden på att det är lustfyllt och för att
detta skall kunna säkerställas måste vi som operatörer naturligtvis
hantera rådande marknadsregleringar och restriktioner. Vi är dock
övertygade om att den svenska marknaden kommer att vara fortsatt
gynnsam för de aktörer som vågar anta utmaningen fullt ut på ett
korrekt sätt. Vår casinoverksamhet visar en alltmer intressant
utveckling i återkommande spelare på samtliga huvudmarknader.

Under andra kvartalet genomfördes en nyemission om 53 MSEK och vi
kunde därmed genomföra förvärvet av Wiget Group AB. Ett förvärv som
innebär att vi tillför en lönsam verksamhet till bolagsgruppen.
Sammantaget ser vi redan i juli ett preliminärt resultat som innebär
att vår målsättning att för första gången i bolagets historia
redovisa ett positivt EBITDA är inom räckhåll för tredje kvartalet.

Tredje kvartalets augusti månad innebär för Wiget Group att man
befinner sig i en mycket intressant period i och med att de stora
fotbollsligorna nu drar igång i Europa. Med över 10 000
intäktsdelningskonton är sensommaren och hösten kick off för mer
sportaktivitet vilket förväntas generera ett ökat naturligt spelande
utan större medieinvestering.

Sammantaget ger mig utvecklingen av våra nuvarande vertikaler en
positiv syn på framtiden att under tredje kvartalet kunna konstatera
att vi har två vinstdrivande affärer och möjligheten att på allvar
fortsätta vår "turn around".

- Erik Ahlberg, VD ahaWorld -

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD ahaWorld AB, +46
(0)725-03 35 35, e-post: erik.ahlberg@ahaworld.se, eller se
www.ahaworld.se.

Om ahaWorld AB

Bolaget äger flera varumärken som bedriver spelverksamhet på internet.
ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av
2007. Bolagets kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag
leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik
paketering, aha-upplevelsen. Lär känna oss: ahaworld.se - För mer
information: Erik Ahlberg 072-503 35 35 erik.ahlberg@ahaworld.se -
Länkar: http://www.wigetmedia.com, http://www.mobocasino.com,
http://www.swedencasino.com, http://www.homeoftheswedes.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ahaworld/r/halvarsrapport-2019,c2881396
https://mb.cision.com/Main/11632/2881396/1090462.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.