Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-05

Ahlstrom-Munksjö: Ahlstrom-Munksjö offentliggör preliminärt resultat för återköpserbjudande

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, i sin
helhet eller i delar, direkt eller indirekt i de Förenta Staterna,
Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller något annat land eller under sådana förhållanden där
den Nya Emissionen (enligt definition nedan) eller
Återköpserbjudandet (enligt definition nedan) eller publicering av
börsmeddelandet skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.

AHLSTROM-MUNKSJÖ BÖRSMEDDELANDE 5 JUNI, 2017 kl. 8.50 CEST

Ahlstrom-Munksjö Oyj ("Bolaget") offentliggör idag det preliminära
resultatet för erbjudandet till alla innehavare av Bolagets
utestående obligationslån på 100 miljoner euro med en kupongränta på
4,125 % och med förfall 15 september 2019 (ISIN: FI4000108501) ("2019
Obligationen") att sälja sitt innehav i 2019 Obligationen mot kontant
slutavräkning i enlighet med villkoren i anbudshandlingen
("Anbudshandlingen") daterad 22 maj 2017 ("Återköpserbjudandet").

Anbudsperioden för Återköpserbjudandet löpte ut kl. 16.00 EET den 2
juni 2017 ("Förfallotidpunkten"). Vid Förfallotidpunkten var det
totala nominella beloppet som accepterats av innehavare av 2019
Obligationen att sälja tillbaka 89 160 000 euro.

Bolaget förbehåller sig rätten, i enlighet med Återköpserbjudandet att
fritt besluta om återköp av 2019 Obligationer, inklusive rätten att
besluta om att inte köpa några 2019 Obligationer. Bolagets återköp av
2019 Obligationen är beroende av bland annat, prissättningen av den
nya emissionen ("Nya Emissionen") samt giltigt ingångna avtal mellan
Bolaget och Arrangörerna av den Nya Emissionen
("Nyemissionsvillkoret"). Om Bolaget väljer att acceptera alla
erbjudanden av återköp av 2019 Obligationen i enlighet med
Återköpserbjudandet, kommer alla återköpserbjudanden att accepteras i
sin helhet. Bolaget förväntas offentliggöra det slutliga resultatet
av Återköpserbjudandet samt om Nyemissionsvillkoret uppfylls snarast
möjligt.

Nordea Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
agerar som Återköpserbjudandets arrangörer, Nordea Bank AB (publ),
filial i Finland agerar som Bolagets ombud i samband med
Återköpserbjudandet. Information om Återköpserbjudandet kan erhållas
via Återköpserbjudandets arrangörer.

Återköpserbjudandets arrangörer:

Nordea Bank AB (publ), +45 6161 2996,
bibi.larsen@nordea.com/nordealiabilitymanagement@nordea.com

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), +46 8 506 230 09,
SEBLiabilityManagement@seb.se

Bolagets ombud:

Nordea Bank AB (publ), filial i Finland

Viktig information

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, i sin
helhet eller i delar, direkt eller indirekt till Förenta Staterna,
Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Den här
informationen utgör inte heller ett erbjudande om att sälja eller en
begäran om anbud att köpa eller sälja obligationer i den Nya
Emissionen till någon person land där sådant erbjudande eller en
sådan begäran eller försäljning skulle vara olaglig före registrering
eller något undantag från registrering i enlighet med
värdepappersmarknadslag i sådan jurisdiktion.

Denna information utgör inte ett erbjudande av värdepapper till
försäljning i Förenta Staterna. Den Nya Emissionen har inte och
kommer inte att registreras i enlighet med Förenta Staternas
värdepapperslag från år 1933 (United States Securities Act of 1933)
("Förenta Staternas värdepapperslag") eller i enlighet med några
tillämpliga delstatliga eller andra värdepappersmarknadslagar i de
Förenta Staterna och obligationerna får inte erbjudas, direkt eller
indirekt, inom de Förenta Staterna eller till någon medborgare av
Förenta Staterna förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag.

Denna kommunikation utgör inte ett erbjudande av obligationer i den
Nya Emissionen till allmänheten i Storbritannien. Inget prospekt har
eller kommer att godkännas i Storbritannien avseende den Nya
Emissionen. Följaktligen riktar sig detta meddelande endast till (i)
personer som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) personer med
professionell erfarenhet av investeringar och som faller under
definitionen av "yrkesmässiga investerare" i artikel 19(5) i lagen om
finansiella tjänster och marknader 2000 från år 2005 (iii) i enlighet
med Article 49(2) i lagen om finansiella tjänster och marknader från
år 2005 (iv) andra personer som lagligen får ta emot detta meddelande
("tillåtna personer") Vidare är detta meddelande endast riktat till
personer som klassificeras som "kvalificerade investerare" under
prospektdirektivet (2003/71/EC). Eventuella investeringar som detta
meddelande avser kommer endast att vara tillgängliga för och riktade
till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör
inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess
innehåll.

För mer information, vänligen kontakta:

Juho Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, tel. +358 50 413
45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som
levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela
världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial,
releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt
isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och
etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och
diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15
miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie
är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades
1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj.
Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ahlstrom-munksjo/r/ahlstrom-munksjo-offentligg...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.