Du är här

2017-05-22

Ahlstrom-Munksjö: Ahlstrom-Munksjö överväger emission av nytt obligationslån och offentliggör ett återköpserbjudande...

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, i sin
helhet eller i delar, direkt eller indirekt i de Förenta Staterna,
Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller något annat land eller under sådana förhållanden där
den Nya Emissionen (enligt definition nedan) eller
Återköpserbjudandet (enligt definition nedan) eller publicering av
börsmeddelandet skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ BÖRSMEDDELANDE, 22 MAJ 2017 kl. 10:45 CEST

Ahlstrom-Munksjö Oyj ("Bolaget") överväger att emittera ett nytt
obligationslån i euro med fast ränta och en förväntad löptid på fem
år ("Nya Emissionen"). Den eventuella Nya Emissionen av lånet
förväntas äga rum inom en snar framtid, med reservation för rådande
marknadsförhållanden. Det förväntade beloppet på den Nya Emissionen
uppgår till cirka 200 miljoner euro.

Bolaget meddelar samtidigt att det erbjuder innehavare av dess
utestående obligationslån på 100 miljoner euro med en kupongränta på
4,125 % med förfall 15 september 2019 (ISIN: FI4000108501) ("2019
Obligationen") en möjlighet att sälja sitt innehav i 2019
Obligationen mot kontant avräkning i enlighet med villkoren i
anbudshandlingen daterad 22 Maj 2017 ("Återköpserbjudandet"). Vidare
har bolaget för avsikt att utnyttja sin rätt, i enlighet med
villkoren för 2019 Obligationen, att den 15 September 2017 återköpa
de 2019 Obligationer som inte blivit återköpta i Återköpserbjudandet.

I enlighet med Återköpserbjudandet har Bolaget för avsikt att
acceptera samtliga 2019 Obligationer för återköp. Bolaget förbehåller
sig dock rätten att fritt besluta om återköp av 2019 Obligationer,
inklusive rätten att besluta att inte köpa några 2019 Obligationer
alls.

Bolagets återköp av 2019 Obligationen är beroende av bland annat,
prissättningen av den Nya Emissionen samt giltigt ingångna avtal
mellan bolaget och arrangörerna av den Nya Emissionen. Köpeskillingen
för 2019 Obligationerna är 1 032 euro för varje 2019 Obligation med
ett nominellt belopp på 1 000 euro. Upplupen och obetald ränta kommer
att erläggas för varje återköpt 2019 Obligation som levererats och
accepterats i Återköpserbjudandet.

Anbudsperioden för Återköpserbjudandet går ut kl. 16:00 finsk tid
(EET) den 2 juni 2017. Det preliminära utfallet för
Återköpserbjudandet kommer att offentliggöras efter utgången av
anbudsperioden för återköpet, omkring den 5 juni 2017. Det slutliga
utfallet för Återköpserbjudandet kommer att offentliggöras omkring
den 5 juni 2017. Likviddagen för återköpet beror på genomförandet av
den Nya Emissionen och förväntas ske omkring den 9 juni 2017, dock ej
senare än den 14 juni 2017.

Syftet med Återköpserbjudandet och den Nya Emissionen är att hantera
framtida förfall av lån samt förlänga Bolagets genomsnittliga
förfalloprofil.

Nordea Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
agerar som Återköpserbjudandets arrangörer, Nordea Bank AB (publ),
filial i Finland agerar som Bolagets ombud i samband med
Återköpserbjudandet. Information om Återköpserbjudandet kan erhållas
via Återköpserbjudandets arrangörer.

Nordea Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
agerar Joint Lead Managers och Danske Bank AB (publ) agerar Co-Lead
Manager av den Nya Emissionen.

Återköpserbjudandets arrangörer:

Nordea Bank AB (publ), +45 6161 2996,
bibi.larsen@nordea.com/nordealiabilitymanagement@nordea.com

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), +46 8 506 230 09,
SEBLiabilityManagement@seb.se

Bolagets ombud:

Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch

Viktig information

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, i sin
helhet eller i delar, direkt eller indirekt till Förenta Staterna,
Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Den här
informationen utgör inte heller ett erbjudande om att sälja eller en
begäran om anbud att köpa eller sälja obligationer i den Nya
Emissionen till någon person land där sådant erbjudande eller en
sådan begäran eller försäljning skulle vara olaglig före registrering
eller något undantag från registrering i enlighet med
värdepappersmarknadslag i sådan jurisdiktion.

Denna information utgör inte ett erbjudande av värdepapper till
försäljning i Förenta Staterna. Den Nya Emissionen har inte och
kommer inte att registreras i enlighet med Förenta Staternas
värdepapperslag från år 1933 (United States Securities Act of 1933)
("Förenta Staternas värdepapperslag") eller i enlighet med några
tillämpliga delstatliga eller andra värdepappersmarknadslagar i de
Förenta Staterna och obligationerna får inte erbjudas, direkt eller
indirekt, inom de Förenta Staterna eller till någon medborgare av
Förenta Staterna förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag.

Denna kommunikation utgör inte ett erbjudande av obligationer i den
Nya Emissionen till allmänheten i Storbritannien. Inget prospekt har
eller kommer att godkännas i Storbritannien avseende den Nya
Emissionen. Följaktligen riktar sig detta meddelande endast till (i)
personer som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) personer med
professionell erfarenhet av investeringar och som faller under
definitionen av "yrkesmässiga investerare" i artikel 19(5) i lagen om
finansiella tjänster och marknader 2000 från år 2005 (iii) i enlighet
med Article 49(2) i lagen om finansiella tjänster och marknader från
år 2005 (iv) andra personer som lagligen får ta emot detta meddelande
("tillåtna personer") Vidare är detta meddelande endast riktat till
personer som klassificeras som "kvalificerade investerare" under
prospektdirektivet (2003/71/EC). Eventuella investeringar som detta
meddelande avser kommer endast att vara tillgängliga för och riktade
till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör
inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess
innehåll.

För mer information, vänligen kontakta:

Juho Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, tel. +358 50 413
45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som
levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela
världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial,
releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt
isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och
etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och
diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15
miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie
är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades
1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj.
Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ahlstrom-munksjo/r/ahlstrom-munksjo-overvager-...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.