Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-12

Ahlstrom-Munksjö: Listningsprospekt för Ahlstrom-Munksjös obligation om 250 miljoner euro finns tillgängligt

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, i sin
helhet eller i delar, direkt eller indirekt i de Förenta Staterna,
Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller något annat land eller under sådana förhållanden där
Obligationen (enligt definition nedan) eller publicering av
börsmeddelandet skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.

AHLSTROM-MUNKSJÖ, BÖRSMEDDELANDE, 12 JUNI, 2017 kl. 12.15 CEST

Den 1 juni 2017 beslutade Ahlstrom-Munksjö Oyj om att emittera en
icke-säkerställd obligation om 250 miljoner euro ("Obligationen").
Obligationen förfaller till betalning den 9 juni 2022 och har en fast
årlig ränta på 1,875 procent.

Den finska Finansinspektionen har idag godkänt listningsprospektet för
Obligationen. Listningsprospektet finns tillgängligt på engelska på
bolagets hemsida www.ahlstrom-munksjo.com/Investors/Debt-investors/.

Nasdaq Helsinki Oy förväntas notera Obligationen för offentlig handel
den 14 juni 2017.

Nordea Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
agerar Joint Lead Managers och Danske Bank A/S Danmark, Sverige
Filial agerar Co-Lead Manager av Obligationen.

Viktig information

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, i sin
helhet eller i delar, direkt eller indirekt till Förenta Staterna,
Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore,
Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Den här
informationen utgör inte heller ett erbjudande om att sälja eller en
begäran om anbud att köpa eller sälja Obligationen till någon person
i något land där sådant erbjudande eller en sådan begäran eller
försäljning skulle vara olaglig före registrering eller något
undantag från registrering i enlighet med värdepappersmarknadslag i
sådan jurisdiktion.

Denna information utgör inte ett erbjudande av värdepapper till
försäljning i Förenta Staterna. Obligationen har inte och kommer inte
att registreras i enlighet med Förenta Staternas värdepapperslag från
år 1933 (United States Securities Act of 1933) ("Förenta Staternas
värdepapperslag") eller i enlighet med några tillämpliga delstatliga
eller andra värdepappersmarknadslagar i de Förenta Staterna och
obligationerna får inte erbjudas, direkt eller indirekt, inom de
Förenta Staterna eller till någon medborgare av Förenta Staterna
förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag.

Denna kommunikation utgör inte ett erbjudande av obligationer till
allmänheten i Storbritannien. Inget prospekt har eller kommer att
godkännas i Storbritannien avseende Obligationen. Följaktligen riktar
sig detta meddelande endast till (i) personer som befinner sig
utanför Storbritannien, (ii) personer med professionell erfarenhet av
investeringar och som faller under definitionen av "yrkesmässiga
investerare" i artikel 19(5) i lagen om finansiella tjänster och
marknader 2000 från år 2005 (iii) i enlighet med Article 49(2) i
lagen om finansiella tjänster och marknader från år 2005 (iv) andra
personer som lagligen får ta emot detta meddelande ("tillåtna
personer") Vidare är detta meddelande endast riktat till personer som
klassificeras som "kvalificerade investerare" under
prospektdirektivet (2003/71/EC). Eventuella investeringar som detta
meddelande avser kommer endast att vara tillgängliga för och riktade
till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör
inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess
innehåll.

För mer information, vänligen kontakta:

Juho Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, tel. +358 50 413
45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som
levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela
världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial,
releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt
isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och
etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och
diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15
miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie
är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades
1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj.
Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ahlstrom-munksjo/r/listningsprospekt-for-ahlst...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.