Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-05

Ahlstrom Oyj: Ahlstrom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 5.4.2016 klo 16.55

Ahlstrom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 5.4.2016.

Päätös voitonjaosta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön
voittovaroista 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta 0,31 euroa osakkeelta.
Osingon täsmäytyspäivä on 7.4.2016 ja maksupäivä 14.4.2016. Lisäksi
yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 60 000
euron lahjoituksista hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi
seitsemän. Alexander Ehrnrooth (s.1974), Johannes Gullichsen (s.1964) ja Jan
Inborr (s.1948) valittiin uudelleen hallitukseen. Uusiksi hallituksen
jäseniksi valittiin Jan Johansson (s. 1954), Harri-Pekka Kaukonen (s. 1963),
Hans Sohlström (s. 1964) ja Riitta Viitala (s. 1959). Hallituksen toimikausi
jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti:

------------------------------------------------------------
| Puheenjohtaja 84 000 euroa / vuosi |
| Varapuheenjohtaja 63 000 euroa / vuosi |
| Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 63 000 euroa / vuosi |
| Jäsenet 42 000 euroa / vuosi |
------------------------------------------------------------
Lisäksi hallituksen ulkomailla asuville jäsenille maksetaan 1 500 euron
kokouskohtainen palkkio. Hallituksen pysyvien valiokuntien ja
nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan 1 500 euron kokouskohtainen palkkio
osallistumisesta valiokuntien ja nimitystoimikunnan kokouksiin.
Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi
tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on
nimittänyt KHT Markku Katajiston vastuulliseksi tilintarkastajaksi.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi
ottamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen
mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi
yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai
panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet
voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken
pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa
noudatetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien
osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää
siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien
omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan
päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia
osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa
yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja
laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä
julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien
osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää
kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja
pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen päätökset yhtiökokouksen jälkeen

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi Hans Sohlströmin ja varapuheenjohtajaksi Jan
Inborrin.

Hallitus päätti perustaa kaksi valiokuntaa, tarkastus- ja henkilöstöasiain
valiokunnat. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Harri-Pekka Kaukonen
(puheenjohtaja), Alexander Ehrnrooth ja Johannes Gullichsen. Henkilöstöasiain
valiokunnan jäseniksi valittiin Hans Sohlström (puheenjohtaja), Jan Inborr,
Jan Johansson ja Riitta Viitala.

Helsinki 5.4.2016

Ahlstrom Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Juho Erkheikki
Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 010 888 4731

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom tuottaa innovatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja tuoden
toiminnallisuutta arkeen. Olemme sitoutuneet kasvattamaan ja luomaan arvoa
sidosryhmille tuottamalla suorituskykyisimpiä kuitupohjaisia materiaaleja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteitamme käytetään monissa
arkipäivän sovelluksissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa,
laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja teipeissä sekä
elintarvike- ja juomapakkauksissa. Vuonna 2015 Ahlstromin liikevaihto oli
noin 1,1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 300 työntekijää palvelevat asiakkaita 22
maassa. Ahlstromin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja saa
osoitteesta www.ahlstrom.com/fi.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Ahlstrom Oyj via Globenewswire

HUG#2000771

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.