Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-28

Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015: Selvä parannus liikevoitossa parantuneen hinnoittelun ja tuotevalikoiman siivittämänä

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2015 klo 08.30

Tämä on tiivistelmä Ahlstromin tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksesta.
Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä
saatavilla osoitteessawww.ahlstrom.com/fi

Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Selvä parannus liikevoitossa parantuneen hinnoittelun ja tuotevalikoiman
siivittämänä

Tammi-maaliskuu 2015 verrattuna tammi-maaliskuuhun 2014

* Liikevaihto 271,8 miljoonaa euroa (249,2 milj. euroa), kasvua 9,1 %.
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,0 miljoonaa euroa (7,2 milj.
euroa).
* Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 4,4 (2,9).
* Voitto ennen veroja 13,8 miljoonaa euroa (5,2 milj. euroa), sisältäen
Munksjö Oyj:n osakkeiden myynnistä kirjatun 6 miljoonan euron voiton.
* Osakekohtainen tulos 0,17 euroa (0,05 euroa).
* Vertailukelpoinen liikevaihto kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna
pysyi ennallaan, kun parantuneen hinnoittelun ja tuotevalikoiman vaikutus
ei kompensoinut volyymien laskua. Raportoidun liikevaihdon kasvua
vauhdittivat pääasiassa suotuisat valuuttakurssivaikutukset.
* Kannattavuus ilman kertaluonteisia eriä parani kuudetta kertaa peräkkäintä
edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna, kun Filtration- ja Food
and Medical -liiketoiminta-alueet paransivat edelleen tulostaan.

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2015

* Ahlstrom pitää ennallaan 29.1.2015 julkistamansa tulevaisuuden näkymät.
Yhtiö odottaa liikevaihdon olevan 1 000-1 100 miljoonaa euroa vuonna 2015.
Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan 3,5-5 %
liikevaihdosta.

Avainlukuja

----------------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa Q1/2015 Q1/2014 Muutos, % 2014 |
| Liikevaihto 271,8 249,2 9,1 1 001,1 |
| Käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä 26,2 18,9 38,6 78,6 |
| % liikevaihdosta 9,6 7,6 7,9 |
| Liikevoitto 12,7 4,4 188,6 -3,7 |
| % liikevaihdosta 4,7 1,8 -0,4 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,0 7,2 66,5 28,6 |
| % liikevaihdosta 4,4 2,9 2,9 |
| Voitto ennen veroja 13,8 5,2 167,7 -9,4 |
| Kauden voitto 8,8 3,1 188,0 -10,3 |
| Osakekohtainen tulos 0,17 0,05 N/A -0,22 |
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 8,1 3,4 -0,5 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta* -1,5 -6,1 74,8 35,4 |
| Investoinnit 3,0 9,0 -66,3 45,4 |
| Korolliset nettovelat* 254,0 281,3 -9,7 253,8 |
| Velkaantumisaste*, % 74,0 87,7 79,3 |
| Omavaraisuusaste*, % 34,3 32,4 34,8 |
| Henkilöstö kauden lopussa 3 381 3 502 -3,5 3 401 |
----------------------------------------------------------------------------------------
Käyttökate = liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ennen poistoja ja
arvonalennuksia, ilman kertaluonteisia eriä.

* Sisältää lopetetut toiminnot.

Marco Levi, toimitusjohtaja

"Taloudellinen suorituskykymme vahvistui edelleen tammi-maaliskuussa, ja sitä
vauhditti Filtration- ja Food and Medical -liiketoiminta-alueiden parempi
tulos. Parantunut hinnoittelu ja tuotevalikoima vaikuttivat myönteisesti
tulokseemme, mutta myös suotuisilla valuuttakurssivaihteluilla oli
vaikutusta. Building and Energy -liiketoiminta-alue kärsi alhaisista
volyymeista ja epäedullisista kurssivaihteluista."

"Kaupallisten toimintojemme parantamiseen tähtäävä ohjelma on nyt otettu
käyttöön kaikilla liiketoiminta-alueillamme, ja sen hyödyt ovat jo selkeästi
näkyvissä. Menemme täyttä vauhtia eteenpäin myös muilla tärkeimmillä
kehitysalueillamme ja jatkamme myynnin, yhteisten toimintojen ja hallinnon
kulujen karsimista toimistoverkostoamme virtaviivaistamalla."

Tulevaisuuden näkymät

Ahlstrom pitää ennallaan 29.1.2015 julkistamansa tulevaisuuden näkymät. Yhtiö
odottaa liikevaihdon olevan 1 000-1 100 miljoonaa euroa vuonna 2015.
Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan 3,5-5 %
liikevaihdosta.

Investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 35 miljoonaa euroa
vuonna 2015 (45,4 milj. euroa vuonna 2014).

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Maailmantalouden kasvuun liittyvä epävarmuus on riski Ahlstromin
tuloskehitykselle. Odotettua hitaampi kasvu voi pienentää myyntimääriä ja
pakottaa yhtiön lisäämään markkinatilanteesta johtuvien seisokkien määrää
tehtaillaan, mikä saattaa heikentää kannattavuutta.

Entisestään lisääntyneet heilahtelut valuuttakursseissa voivat aiheuttaa
liikevaihdon ja kannattavuuden vaihtelua. Maailmantalouden kasvuun liittyvä
epävarmuus ja päämarkkinoiden vaihtelun lisääntyminen vaikeuttavat kehityksen
ennustamista.

Ahlstromin pääraaka-aineita ovat sellu, kemikaalit ja synteettiset kuidut.
Niiden hinnat ovat herkkiä vaihteluille, ja hintojen nousu voi vaikuttaa
yhtiön kannattavuuteen sen mukaan, miten hyvin yhtiö pystyy lieventämään tätä
riskiä.

Ahlstrom on viime vuosina vienyt päätökseen investointeja, ja toiminnot ovat
nyt käynnistysvaiheessa. Näitä ovat esimerkiksi tapettimateriaalien
tuotantolinja Kiinan Binzhoussa. Uusien tuotantolinjojen tuloskehitys voi
heikentää yhtiön taloudellista tulosta.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi ja vuoden 2014
vuosikertomukseen sisältyvässä hallituksen toimintakertomuksessa.
Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja
ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement)
yhtiön verkkosivuilla.

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita,
jotka perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät
riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen
tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Julkistusmenettely

Ahlstrom julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan
osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2014. Osavuosikatsaus on tämän tiedotteen
liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessawww.ahlstrom.com/fi.

Lisätietoja

Marco Levi, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Sakari Ahdekivi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768

Toimitusjohtaja Marco Levi ja talousjohtaja Sakari Ahdekivi esittelevät vuoden
2015 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen lehdistölle ja
analyytikoille suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa, joka pidetään
Helsingissä tiistaina 28.4.2015 klo 11. Tilaisuus pidetäänAhlstromin
pääkonttorissa osoitteessa Alvar Aallon katu 3 C
(toinen kerros, kokoushuone Antti).

Tiedotustilaisuutta voi seurata verkko- ja puhelinyhteyden välityksellä
osoitteessahttp://qsb.webcast.fi/a/ahlstrom/ahlstrom_2015_0428_q1.
Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkua
numeroon (09) 2313 9201 Suomessa tai +44 (0)20 7162 0077 Suomen ulkopuolella.
Osallistumiskoodi on 952611.

Tallenne puhelusta on kuunneltavissa yhtiön kotisivuilla vuoden ajan
tilaisuuden jälkeen. Kotisivuilla voi tutustua myös esitykseen liittyviin
kalvoihin.

Esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen
osoitteestawww.ahlstrom.com/en/Investors/Reports-and-presentations/2015/.

Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2015

-----------------------------------------------------------------------------
| Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso |
| Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 keskiviikkona 6.8. 1.7.-6.8. |
| Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 keskiviikkona 28.10. 1.-28.10. |
-----------------------------------------------------------------------------
Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden
edustajiin.

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka
työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman ja auttaa
niitä säilyttämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja
terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla.
Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten
suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja
bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna
2014 Ahlstromin liikevaihto oli noin miljardi euroa. Yhtiön 3 400 työntekijää
palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX
Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.com/fi.

Tammi-maaliskuu 2015
http://hugin.info/132525/R/1915693/684784.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Ahlstrom Oyj via Globenewswire

HUG#1915693

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.