Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-11

AIK Fotboll AB: Kommuniké från AIK Fotboll AB:s årsstämma den 10 mars 2016.

Följande beslut fattades av årsstämman:

* Resultat- och balansräkningen för bolaget respektive koncernen avseende
räkenskapsåret 2015 fastställdes. De till årsstämman förfogande medel
bestående av överkursfond om 3 000 000 kr, årets resultat om -2 027 908
kronor lades till den ansamlade förlusten om totalt -4 399 941 kronor varpå
-3 427 849 kronor överfördes i ny räkning. Någon utdelning för
räkenskapsåret 2015 lämnades inte.
* Styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna, inklusive tidigare
VD Thomas Edselius, beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
Beslutet om ansvarsfrihet var enhälligt.
* Val till styrelse skedde i enlighet med förslag från nomineringskommittén,
innebärande omval av styrelseledamöterna Mattias Grundström, Johan Segui,
Charles Andersson och Anders Knave samt nyval av Jonny Jergander, Per
Carlsson, Håkan Arvidsson och Andreas Reutercrona. Mattias Grundström
valdes till styrelsens ordförande.
* Beslutades att styrelsearvode ej skall utgå till styrelsens ledamöter och
att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.
* Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes i
enlighet med av styrelsen framlagt förslag.
* Bemyndigande för styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen med företrädesrätt för aktieägarna, besluta om
nyemission av aktier. Sådana nyemissioner skall kunna ske upp till det
högsta antal aktier som tillåts enligt bolagets bolagsordning vid
tidpunkten för årsstämman.
* Bemyndigande för styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, besluta om upptagande av vinstandelslån och/eller
kapitalandelslån, i enlighet med av styrelsen framlagt förslag. Syftet med
sådana lån är primärt att förbättra bolagets likviditet inför spelarförvärv
och innebär att bolaget kan uppta lån från finansiärer där ränta eller det
belopp med vilket återbetalning ska ske helt eller delvis är beroende av
exempelvis reavinsten efter sedvanliga avdrag vid försäljning av spelare.
* Beslutades att via Bolagsverket utse en särskild granskningsman att granska
hanteringen av de avtal som bolaget ingått med Sports Revenue Group AB.
* Beslutades att även fortsättningsvis följa bolagsstämmans beslut av den 11
mars 2010 om nomineringskommitté, redovisat för i bolagets
bolagsstyrningsrapport för år 2014 samt att en ny nomineringskommitté ska
utses senast den 31 maj 2016.

För mer information, kontakta:

Mikael Ahlerup, VD AIK Fotboll AB

08 735 96 50,mikael.ahlerup@aik.se

Håkan Strandlund, Ekonomichef AIK Fotboll AB 007-431 12
61,hakan.strandlund@aik.se

Om AIK Fotboll AB
AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett
herrlag, ett juniorlag för herrar samt ett damlag. Herrlaget spelar 2016 i
Allsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för
framtida spelare, spelar i Juniorallsvenskan samt deltar i nationella och
internationella cuper och turneringar. Damlaget spelar 2016 i Elitettan. AIK
Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare
information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.