Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-10

AIK Fotboll: Kommuniké från AIK Fotboll AB:s årsstämma den 10 mars 2020

Vid årsstämma i AIK Fotboll AB under tisdagen den 10 mars 2020
fattades beslut enligt bl.a följande.

· Resultat- och balansräkningen för Bolaget respektive koncernen
avseende räkenskapsåret 2019 fastställdes. Årsstämman beslutade att
ingen utdelning skulle lämnas utan att till årsstämmans förfogande
stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning.

· Styrelseledamöter och verkställande direktörer beviljades
ansvarsfrihet.

· Val till styrelse skedde i enlighet med Nomineringskommitténs
förslag innebärandes att styrelsen skulle bestå av tio ordinarie
ledamöter med en suppleant. Robert Falck, Anders Appell, Joen
Averstad, Marianne Bogle, Patrick Englund, Tomas Franzén och Eric
Ljunggren omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Nazanin
Vaseghpanah, socialpedagog och styrelsesuppleant i AIK
Fotbollsförening, Pär Henriksson, varumärkeschef Saab AB och Ulf
Nilsson, pensionär, nyvaldes till ordinarie styrelseledamöter.
Caroline Goldberg, DTC Strategy Director på Acne Studios, nyvaldes
till styrelsesuppleant.

· Beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med vad styrelsen hade föreslagit.

· Styrelsen bemyndigades att, längst intill tiden för nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med företrädesrätt för
aktieägarna, besluta om nyemission av aktier. Nyemission skall kunna
ske upp till det högsta antal aktier som tillåts enligt Bolagets
bolagsordning vid tidpunkten för årsstämman. Skälet för att kunna
avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget, om det bedöms
nödvändigt, snabbt skall kunna ta in det kapital som behövs för att
tillgodose Bolagets behov av rörelsekapital. Teckningskursen skall
vid varje emissionstillfälle sättas till det uppskattade
marknadsvärdet med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå
intresse för teckning. Betalning ska, förutom kontant betalning,
kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller annars med
villkor.

· Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget ska
ingå avtal med AIK Fotbollsförening beträffande upplåtelse av sk
spelrätt för vilken Bolaget ska betala en ersättning uppgående till 5
procent av Bolagets (med dotterbolag) intäkter exklusive
spelarförsäljningar.

· Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget ska
ingå avtal med AIK Fotbollsförening om fördelning av kostnader och
intäkter på gemensamma resurser.

Denna informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 10 mars 2020, kl 22:20 (CET).

För mer information, kontakta:
Håkan Strandlund, tf VD AIK Fotboll AB
Mobil: 070 - 431 12 61
E-post: hakan.strandlund@aikfotboll.se
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aik-fotboll/r/kommunike-fran-aik-fotboll-ab-s...
https://mb.cision.com/Main/14964/3056752/1209137.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.