Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

AIK Fotboll: Nomineringskommitténs förslag till styrelse

Nomineringskommittén lämnar härmed sitt förslag till den ordinarie
bolagsstämman i AIK Fotboll AB (Bolaget) som äger rum tisdagen den 10
mars 2020. Utgångspunkten för kommitténs arbete har varit Svensk kod
för bolagsstyrning. Under arbetets gång har förutom huvudägaren även
större minoritetsägare vidtalats.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Nomineringskommittén föreslår att Daniel Torbjörnsson väljs till
ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
(punkt 8)

Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara
tio stycken. Nomineringskommittén föreslår vidare att en
styrelsesuppleant ska väljas.

Fastställande av arvode åt styrelsen (punkt 9)
Nomineringskommittén föreslår att inget arvode ska utgå till
styrelsens ledamöter och suppleanter.

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 10)
Nomineringskommittén föreslår att följande personer väljs till
styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma:

Omval:
Robert Falck, styrelseordförande
Född: 1962. I styrelsen sedan 2019.
Yrke: VD Målerifakta.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande AIK Fotbollsförening, ordförande
Jakobsbergs Sport AB, ledamot Norrenergi AB, ledamot Robert Falck AB.

Utbildning: Lärarhögskolan.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende
i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 10 000.
* Om av årsstämman vald styrelseordförandes uppdrag upphör i förtid,
skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Anders Appell, ledamot
Född: 1972. I styrelsen sedan 2017.
Yrke: Delägare och VD Andulf Advokat AB.
Övriga styrelseuppdrag: Ordförande Kungsholmens Friskola Ekonomisk
förening, ledamot Andulf Advokat AB, ledamot Ymer SC Fund 1 AB,
ledamot Ymer SC AB, ledamot Ymer SC AC AB (publ.), ledamot AIK
Fotbollsförening, suppleant W Sweden Invest AB.

Utbildning: Jur. Kand., Uppsala Universitet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende
i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.
Joen Averstad, ledamot
Född: 1984. I styrelsen sedan 2019.
Yrke: VD Hemcheck Sweden AB.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende
i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.
Marianne Bogle, ledamot
Född: 1966. I styrelsen sedan 2018.
Yrke: VD CSR Sweden.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Stiftelsen The Global
Village, ledamot i AIK Fotbollsförening.

Utbildning: Information, RMI Bergs, diverse utbildningar inom
CSR/hållbarhet.

Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende
i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.
Patrick Englund, ledamot
Född: 1965. I styrelsen sedan 2016.
Yrke: Egen företagare.
Övriga styrelseuppdrag: Incanto AB, Bläckfisken Restaurang AB, Agent
Wines P&J AB, ledamot AIK Fotbollsförening.

Utbildning: Gymnasieutbildning (tvåårig social linje).
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende
i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.
Tomas Franzén, ledamot
Född: 1962. I styrelsen sedan 2019.
Yrke: Styrelseproffs, tidigare VD i flera stora bolag bl.a. Bonnier
AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i bl.a. Bonnier News AB,
TietoEVRY Oy, Sappa Holding AB och Elajo Invest AB, ledamot AIK
Fotbollsförening.

Ledamot i bl.a. Axel Johnson AB, Dustin AB och ledamot i AIK
Fotbollsförening.

Utbildning: Civilingenjörsutbildning inom Industriell Ekonomi vid
Linköpings Universitet.

Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende
i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.
Eric Ljunggren, ledamot
Född: 1978. I styrelsen sedan 2018.
Yrke: CMO Norrsken Foundation
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i AIK Fotbollsförening, Nebuchadnezzar
AB, och Hugo Stenbecks Stiftelse, ledamot AIK Fotbollsförening.

Utbildning: Medieprogrammet, diverse ledarskapsutbildningar.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende
i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 1891.
Nyval:
Nazanin Vaseghpanah, ledamot
Född: 1987. Var suppleant i styrelsen under 2019.
Yrke: Socialpedagog.
Övriga styrelseuppdrag: Suppleant i AIK Fotbollsförening.
Utbildning: Socialpedagog/ behandlingspedagog ungdomsarbete.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende
i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.
Pär Henriksson, ledamot
Född: 1974.
Yrke: Varumärkeschef Saab AB.
Övriga styrelseuppdrag: Jarl Hjalmarson Stiftelsen.
Huvudsaklig utbildning: Statsvetenskap och rättsvetenskap.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende
i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Antal aktier i Bolaget: 0.
Ulf Nilsson, ledamot
Född: 1950.
Yrke: Ägare till VinPröjsarn AB och Artphoto Foundation Sweden AB,
pensionär.

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i VinPröjsarn AB samt ledamot i
Artphoto Foundation Sweden AB.

Huvudsaklig utbildning: Ekonomisk gymnasium och delvis ekonomisk
universitetsutbildning.

Antal aktier i Bolaget: 0.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende
i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Nyval av styrelsesuppleanter
Nomineringskommittén föreslår att följande person väljs till
styrelsesuppleant för tiden intill nästa årsstämma:

Caroline Goldberg, suppleant
Född: 1984.
Yrke: DTC Strategy Director, Acne Studios.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende
i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.

Övriga styrelseuppdrag: -.
Utbildning: MSc. Ekonomi, Uppsala Universitet.
Antal aktier i AIK Fotboll AB: 0.
Val av styrelseordförande
Nomineringskommittén föreslår att Robert Falck väljs till styrelsens
ordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Val av oberoende representant i valberedningen (punkt 12)
Nomineringskommittén föreslår att Niklas Strömstedt väljs till
oberoende representant i valberedningen.

Tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning
Avvikelser i tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning (koden)
förekommer enligt nedan:

· Förslaget avviker från koden avseende punkten 4.5 där minst två
ledamöter ska vara oberoende från större aktieägare - AIK Fotboll AB
är ett idrottsaktiebolag som enligt Riksidrottsförbundets (RF)
regelverk ska ägas till minst 51% av en förening, i detta fall AIK
Fotbollsförening, vilket innebär att speciella omständigheter råder
för att tillgodose både föreningens medlemmar och Bolagets ägare.

· Förslaget avviker från koden punkten 4.2 som föreskriver att
suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter inte ska utses.
Då den av nomineringskommittén föreslagna kandidaten för
suppleantposten är suppleant i styrelsen för AIK Fotbollsförening,
och ambitionen är att spegla föreningens styrelse, anser
nomineringskommittén att det finns skäl för avvikelsen.

· Förslaget avviker från koden avseende punkten 2.6 avseende
publicering av valberedningens förslag i samband med kallelse.

- Bolaget är ett idrottsaktiebolag och ägs av en förening (AIK FF) i
enlighet med RF:s regelverk. Detta innebar att Nomineringskommittén
ville avvakta ett fullständigt förslag tills dessa att Valberedningen
för AIK Fotbollsförening offentliggjort sitt förslag till AIK
Fotbollsförenings årsmöte. Detta medförde att ett komplett förslag
till styrelseledamöter ej kunde presenteras i kallelsen till den
ordinarie bolagsstämman som äger rum tisdagen den 10 mars 2020.

För mer information, kontakta:
Caroline Szyber (representant för AIK Fotbollsförening)
Niklas Strömstedt (representant oberoende från större ägare)
Klaus Vikström Hansen (representant för största minoritetsägaren)
* Nomineringskommittén nås på mejladressen nomkom@aikfotboll.se
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 18:20.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aik-fotboll/r/nomineringskommittens-forslag-t...
https://mb.cision.com/Main/14964/3040786/1197815.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.