Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-13

Aino Health AB: Penser Access: Aino Health - Ökar antalet samarbetspartners

Antalet HealthManager licenser steg till 48 000 vid slutet av
kvartalet vilket motsvarar en tillväxt på 2% sekventiellt och 23%
y/y. Försäljningen uppgick till 5,7 mkr (4,8) vilket var 16% under
vår förväntan och motsvarar en tillväxt på 18% y/y. Dock har bolaget
ca 1,5 mkr i fordringar från resultatbaserade kontrakt (1,2 mkr i
Q1'19). Rörelsekostnaderna var något över vår förväntan, på grund av
högre personalkostnader. Resultatet efter skatt uppgick till -4,8 mkr
(-5,8), jämfört med vår förväntan på -2,0 mkr. Efter rapporten
justerar vi ned vårt EBIT-estimat med 4 mkr för '19e, med anledning
av den något lägre tillväxttakten av licenser. Vi ser fortsatt
potential för uppvärdering av bolaget drivet av 1) licensexpansion
inom ArcelorMittal, 2) nya avtal från andra kommuner då resultatet
från Botkyrka kommun ser bra ut, 3) ökad licenstillväxt drivet av
samarbetspartners, 4) den nya tjänsten BHi, 5) värderingen av peers
inom sektorn (SaaS-lösningar inom Human Capital) som handlas till en
EV/Sales-multipel över 5,5x vilket kan jämföras med Ainos 0,8x för
'20e. Därför ser vi fortsatt en hög potential i aktien till en hög
risk.

Läs den fullständiga analysen:
https://links.penser.se/f/a/aino_20190813.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på
www.penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aino-health-ab/r/penser-access-aino-health--o...

Författare Cision News