Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-16

Akelius Residential: Kallelse till extra bolagstämma

Aktieägarna i Akelius Residential AB kallas härmed till extra
bolagsstämma den 21 Augusti 2014 klockan 14.00 på Akelius
huvudkontor, Svärdvägen 3A, 182 12 Danderyd.

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman skall:
- dels vara införd i av Euroclear Sweden AB förd aktiebok per den 15
augusti 2014;

- dels anmäla sin avsikt att deltaga vid årsstämman senast den 15
augusti 2014.

Anmälan till årsstämman kan göras per post, e-mail eller telefon.
Information om årsstämman kommer att läggas upp på hemsidan
akelius.se.

Postadress:
Akelius Residential AB
Svärdvägen 3A
182 12 DANDERYD

E-mailadress:
agm@akelius.se

Telefonnummer:
08 - 566 130 00

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga
rätt att deltaga vid årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara
genomförd senast fredagen den 14 augusti 2014.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av förslag till dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende bolagets firma;
7. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende antalet
styrelseledamöter;

8. Nyval av två styrelseledamöter;
9. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Punkt 1. Val av stämmoordförande.
Akelius Apartments Ltd som representerar 90 % av rösterna i bolaget,
har föreslagit att Anders Janson skall väljas till årsstämmans
ordförande.

Punkt 6 och 7. Ändring av bolagsordning

Akelius Apartments Ltd har föreslagit att bolagets firma skall ändras
till Akelius Residential Property AB (publ). För att möjliggöra nyval
av ytterligare två ledamöter föreslås gränsen för antalet ledamöter
ökas från fem till sju i § 6 i bolagsordningen.

Punkt 8. Beslut om nya ledamöter och suppleant
Akelius Apartments Ltd har föreslagit att antalet styrelseledamöter
skall ökas från fem till sex stycken och att Michael Brusberg och
Staffan Jufors blir nya ledamöter. Roger Akelius övergår från att
vara ordinarie ledamot till suppleant med rätt att närvara vid
styrelsemöten.

Michael Brusberg. Michael började hos Akelius 1987 och var ansvarig
för affärsområdet Finansiering och Juridik. Han utvecklade
dataprogram för finansiella beräkningar och skrev uppslagsboken
Ekonomi & Kalkyler. Michael har examen som elektroingenjör, Chalmers
tekniska högskola och civilekonomexamen, Handelshögskolan i Göteborg.

Michael har varit VD för Framfab Sverige och har arbetat för Semcon
där han var ansvarig för strategi, affärsutveckling och förvärv. Han
är idag VD för Jeppesen Systems och Boeing Internationals svenska
dotterbolag.

Michael är för närvarande styrelsemedlem i Dunross & Co AB, Boeing
Sweden AB, Boeing Norge AB, Jeppesen Asia Pacific Ltd och Jeppesen
Canada Ltd. Michael äger 29 preferensaktier i Akelius Residential AB.

Staffan Jufors. Staffan har civilekonomexamen från Handelshögskolan i
Göteborg. Staffan har en lång karriär inom Volvo, där han hållit
positioner som VD för Volvo Lastvagnar, VD för Volvo Penta och
styrelseordförande för Volvo Bussar. Han har trettio års erfarenhet
som styrelseledamot och styrelseordförande för internationella bolag.

Staffan är för närvarande styrelsemedlem i Haldex AB (publ), ÅF AB
(publ) och Nordens Ark. Staffan äger 49 preferensaktier i Akelius
Residential AB.

Stockholm i juli 2014

Akelius Residential AB (publ.)

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/akelius-residential/r/kallelse-till-extra-bola...
http://mb.cision.com/Main/3302/9617638/267566.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.