Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-29

Akelius Residential Property AB: Akelius ger ut EUR obligation

Akelius Residential Property Financing B.V. har givit ut en senior ej säkerställd obligation om EUR 500 miljoner.

Obligationen förfaller 2029-01-11.
Den årliga kupongen är 1,125 procent.

Obligationen ska noteras på Euronext Dublin med identifieringsnummer XS2251233651.

Standard and Poor's har bekräftat kreditbetyget BBB på obligationen.
Akelius Residential Property AB (publ) garanterar obligationen.

Barclays och Danske Bank var arrangörer.

CFO, Leiv Synnes:
Tack vare transaktionen täcker likviditeten alla skuldförfall till slutet av 2023.
                                                                       

Stockholm, 2020-10-29

Leiv Synnes
CFO, Vice President
+46 70 558 55 23
leiv.synnes@akelius.se

 

Akelius Residential Property ABs (publ) D-aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Stockholm.
Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, ca@avanza.se,
+46-8-409 421 20.

Ansvarsfriskrivning:

Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, direkt eller indirekt, inom eller till USA, dess territorier och provinser, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta meddelande (och information häri) innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA, Australien, Kanada eller Japan eller någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande eller anfordran skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som hänvisas till ovan har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i gällande lydelse ("Securities Act"), eller värdepappersregleringar i någon stat i USA eller annan jurisdiktion, och värdepapperna får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, inom USA eller till U.S. persons (såsom definierat i Regulation S i Securities Act) eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act och tillämpliga statliga eller lokala värdepappersregleringar.

Detta meddelande och erbjudandet, vid den tidpunkt erbjudandet görs, är endast avsedda för och riktar sig endast till personer i Storbritannien och medlemsstater av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") som är "kvalificerade investerare" på det sätt som avses i Prospektförordningen. Med "Prospektförordningen" avses Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129.

Därutöver distribueras och riktar sig detta meddelande enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 i gällande lydelse ("Ordern"), (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som det lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern och (iv) personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att ägna sig åt investeringsåtgärder (i den mening som avses i paragraf 21 i U.K. Financial Services and Markets Act 2000) i samband med en emission eller försäljning av värdepapper annars lagligen kan eller skulle kunna meddelas till (alla sådana personer i (i)-(iv) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande.

Ett kreditbetyg utgör ingen rekommendation att köpa, sälja eller inneha några värdepapper och ett kreditbetyg kan vid varje given tidpunkt omprövas, suspenderas eller dras tillbaka av det utgivande institutet.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.