Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-26

Akelius Residential Property AB: Akelius ger ut obligationer SEK 1 000 miljoner

Akelius Residential Property AB (publ) ger ut ej säkerställda
obligationer till ett belopp om SEK 1 000 miljoner.

Obligationerna löper till oktober 2023.
SEK 300 miljoner emitterades till en fast årlig kupong om 1,875
procent och SEK 700 miljoner till en rörlig ränta om tre månaders
Stibor plus 1,3 procentenheter.

Obligationerna ska noteras på Dublinbörsen.
Identifieringsnumret för obligationerna med fast ränta är
XS1889043359.

Obligationerna med rörlig ränta har identifieringsnummer XS1889043193.
Danske Bank och Swedbank har varit finansiella rådgivare.

Stockholm, 2018-09-26

Leiv Synnes

CFO

+46 70 558 55 23

leiv.synnes@akelius.se

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie är noterad på
marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets
certifierade rådgivare.

Ansvarsfriskrivning:

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA,
Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan
distribution skulle vara olaglig.

Detta meddelande (och information häri) innehåller inte och utgör inte
ett erbjudande om försäljning av värdepapper, eller en anfordran om
att lämna ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA, Australien,
Kanada eller Japan eller någon annan jurisdiktion där sådant
erbjudande eller anfordran skulle vara olaglig. De värdepapper som
hänvisas till ovan har inte och kommer inte att registreras enligt
U.S. Securities Act från 1933, i gällande lydelse ("Securities Act"),
eller värdepappersregleringar i någon stat i USA eller annan
jurisdiktion, och värdepapperna får inte erbjudas eller säljas,
direkt eller indirekt, inom USA eller till U.S. persons (såsom
definierat i Regulation S i Securities Act) eller för sådan persons
räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion
som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act
och tillämpliga statliga eller lokala värdepappersregleringar.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer
som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella
investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 i gällande
lydelse ("Ordern"), (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra
personer som det lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a) till (d) i Ordern och (iv) personer till vilka en inbjudan
eller uppmaning att ägna sig åt investeringsåtgärder (i den mening
som avses i paragraf 21 i U.K. Financial Services and Markets Act
2000) i samband med en emission eller försäljning av värdepapper
annars lagligen kan eller skulle kunna meddelas till (alla sådana
personer i (i)-(iv) ovan benämns tillsammans "relevanta personer").
En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är
enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas
med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska
inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande.

Ett kreditbetyg utgör ingen rekommendation att köpa, sälja eller
inneha några värdepapper och ett kreditbetyg kan vid varje given
tidpunkt omprövas, suspenderas eller dras tillbaka av det utgivande
institutet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/akelius-residential-property-ab/r/akelius-ger-...
http://mb.cision.com/Main/3302/2628838/916427.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.