Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Akelius Residential Property AB: Akelius löser in samtliga preferensaktier

Styrelsen i Akelius Residential Property AB (publ) har beslutat om en
obligatorisk inlösen av samtliga 18 835 606 preferensaktier för 347,5
kr per preferensaktie,

varav 2,5 kr per preferensaktie avser upplupen utdelning.
Totalt uppgår inlösenbeloppet till 6 545 miljoner kronor.
Inlösen av preferensaktierna genomförs i enlighet med
inlösenförbehållet i § 5 punkt 7 i bolagsordningen.

Bolagets aktiekapital kommer genom inlösen att minskas med 1 099
643,25 euro.

Ett belopp motsvarande minskningen av aktiekapitalet avsätts till
reservfonden.

Bolaget kommer ansöka om avnotering av preferensaktierna från Nasdaq
First North Growth Market.

Bolaget föreslår 2019-12-13 som sista dag för handel med
preferensaktierna.

Avstämningsdag är 2019-12-17 och likviddagen beräknas infalla
2019-12-20.

Akelius meddelar sista dag för handel när besked erhållits från Nasdaq
Stockholm.

Inlösenförfarandet sker automatiskt,
aktieägarna behöver inte vidta någon åtgärd.

Stockholm, 2019-11-08

Styrelsen

Pål Ahlsén
VD
+46 768 07 97 02
pal.ahlsen@akelius.se

Denna information är sådan information som Akelius Residential
Property AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-11-08
kl. xx.xx CET.

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie och D-aktie är
noterade på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market
Stockholm. Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare,
ca@avanza.se, +46-8-409 421 20.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/akelius-residential-property-ab/r/akelius-los...
https://mb.cision.com/Main/3302/2957560/1138319.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.