Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-12

AKERBP: Aker BP: Resultat for andre kvartal 2019

Aker BP rapporterte totale driftsinntekter på 785 millioner dollar og et
driftsresultat på 354 millioner dollar for andre kvartal 2019. Netto resultat
var 62 millioner dollar. Framdriften for selskapets feltutbygginger går som
planlagt, og leteprogrammet har så langt i år vært svært vellykket. Selskapet
betalte et utbytte på 187,5 millioner dollar (4,52 kroner per aksje) i
kvartalet.
Selskapets produksjon i andre kvartal var 127,3 (158,7) tusen fat
oljeekvivalenter per dag («mboepd»). Nedgangen fra forrige kvartal skyldtes
primært planlagt vedlikehold. Netto solgt volum var 140,7 (162,0) mboepd.
Selskapet opprettholder sitt produksjonsestimat for hele året på 155-160 mboepd.

Gjennomsnittlig realisert væskepris (olje og ngl) var 69,3 (63,9) dollar per
fat, mens realisert gasspris var 0,16 (0,24) dollar per standard kubikkmeter
(«scm»).

Produksjonskostnadene for olje og gass solgt i kvartalet var 198 (200) millioner
dollar. Produksjonskostnader per produsert fat oljeekvivalenter («boe») økte til
15,4 (13,4) dollar, hovedsakelig som følge av lavere produsert volum og høyere
vedlikeholdskostnader. Selskapet forventer lavere produksjonskostnad per boe i
andre halvår og opprettholder guidingen på om lag 12,5 dollar per boe som
gjennomsnitt for hele året.

Utforskingskostnader utgjorde 60 (90) millioner dollar. Totalt brukte selskapet
119 (159) millioner dollar på utforskingsaktivitet. Selskapet fullførte fire
utforskingsbrønner i kvartalet, og gjorde et funn i Froskelår Nordøst
-prospektet. Utforskingsbrønnen i Liatårnet-prospektet ble konkludert som et
oljefunn etter kvartalsslutt. Videre har selskapet lagt til to nye brønner i
årets leteprogram, og regner nå med å bruke om lag 550 (500) millioner dollar på
utforsking i 2019.

Avskrivinger ble 168 (183) millioner dollar, tilsvarende 14,5 (12,8) dollar per
boe. Resultat før skatt beløp seg til 268 (249) millioner dollar.
Skattekostnaden var 206 (239) millioner dollar, som tilsvarer en effektiv
skattesats på 77 (96) prosent. Netto resultat ble 62 (10) millioner dollar.

Investeringer i varige driftsmidler utgjorde 414 (364) millioner dollar i andre
kvartal. Alle selskapets feltutbyggingsprosjekter, inkludert Johan Sverdrup,
Valhall Flanke Vest og Ærfugl, utviklet seg som planlagt. Utgifter til fjerning
utgjorde 40 (21) millioner dollar, og var knyttet til fjerning av den gamle
boligplattformen på Valhall samt plugging av to brønner på det nedstengte Jette
-feltet.

Selskapet gjennomførte en vellykket refinansiering av gjelden i løpet av
kvartalet. Den tidligere sikrede bankfasiliteten på 4 milliarder dollar er nå
erstattet av en ny usikret bankfasilitet på 4 milliarder dollar, til lavere
rentekostnad og med lengre løpetid. Selskapet utstedte også en ny obligasjon på
750 millioner. Netto rentebærende gjeld var 2,9 (2,5) milliarder dollar ved
utgangen av kvartalet, inklusiv leasinggjeld på 0,4 milliarder dollar.
Selskapets tilgjengelige likviditet ved utgangen av kvartalet utgjorde 3,3 (3,0)
milliarder dollar.

Selskapet betalte i mai et kvartalsvis utbytte på 0,5207 dollar (4,52363 kroner)
per aksje. Styret har besluttet å betale et nytt kvartalsvis utbytte på 187,5
millioner dollar (0,5207 dollar per aksje / 4,44417 kroner per aksje) i august
2019. Styret forventer en utbyttebetaling på 187,5 millioner dollar også i
fjerde kvartal, noe som innebærer et totalt utbytte på 750 millioner dollar for
2019. Styrets ambisjon er å øke de årlige utbyttene med 100 millioner dollar per
år fram til 2023.

AkerBP Q2 2019 (https://mb.cision.com/Public/1629/2862132/8aead579959e61ed.pdf)

2019-Q2
presentation (https://mb.cision.com/Public/1629/2862132/b1303088d99043c5.pdf)

Presentasjon, webcast og telefonkonferansedetaljer

Kvartalsrapporten og presentasjonen er vedlagt denne meldingen (kun på engelsk),
og kan også lastes ned på våre nettsider www.akerbp.com

En webcast vil være tilgjengelig på våre nettsider fra kl. 08.30 (CEST). Dersom
du ønsker å følge vår webcast via telefon, ber vi om at du ringer inn 5 minutter
før presentasjonen starter og oppgir konferansekode 28 333 53 eller spør etter
Aker BP Second Quarter 2019 Presentation.

+--------------+-------------------+
|Lokasjon |Telefonnummer |
+--------------+-------------------+
|Norway |+47 2350 0296 |
+--------------+-------------------+
|United Kingdom|+44 (0)330 336 9411|
+--------------+-------------------+
Investorkontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations, tel.: +47 91 889 889

Mediekontakter:
Tore Langballe, VP Communications, tel.: +47 907 77 841
Ole-Johan Faret, Press Spokesman, tel.: +47 402 24 217
Om Aker BP:
Aker BP er et fullverdig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon
på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Ivar Aasen, Skarv,
Valhall, Hod, Ula og Tambar. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet.
Aker BP har hovedkontor på Fornebu og er notert på Oslo Børs under tickerkoden
AKERBP. Mer om Aker BP på www.akerbp.com.
Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktig etter
verdipapirhandelloven § 5-12.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/481311

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.