Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-09

Aktia Bank Abp: Aktia Banks aktiebelöningsprogram för perioden 2020-2021

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
9.1.2020 kl. 15.30

Aktia Banks aktiebelöningsprogram för perioden 2020?2021

Aktia Bank Abp:s styrelse har beslutat om en fortsättning på det
långsiktiga aktiesparprogrammet, AktiaUna, som infördes 2018 för
medarbetarna inom Aktiakoncernen till stöd för genomförandet av Aktias
strategi.

Syftet med aktiesparprogrammet är att uppmuntra Aktias medarbetare att
investera i och äga bolagets aktier och således likrikta medarbetarnas och
ledningens intressen och engagemang att långsiktigt arbeta för en god
värdeutveckling och ökat aktieägarvärde. Programmet består av två delar:
aktiesparprogrammet AktiaUna för Aktias samtliga medarbetare samt den
prestationsbaserade delen som är avsedd för koncernens nyckelpersoner och
som bygger på nämnda aktiespardel.

Aktiesparprogrammet AktiaUna ger Aktias ca 790 medarbetare möjlighet att
spara en del av sin lön (2?4 %, ledningsgruppen upp till 7 %) och med
sparsumman regelbundet förvärva Aktia-aktier till ett rabatterat pris (-10
%). Deltagande i aktiesparprogrammet uppmuntras ytterligare genom att inom
ramen för aktiesparprogrammet förvärvade aktier matchas med vederlagsfria
tilläggsaktier efter ca 2 år. En förutsättning för erhållande av
tilläggsaktier är att medarbetaren behållit de aktier som förvärvats med
sparmedlen och att anställningsförhållandet inte upphört före
aktieägoperioden utgår.

Värdet på tilläggsaktierna för sparperioden 2020?2021 uppgår vid tidpunkten
för inrättandet av programmet till totalt högst 950 000 euro, vilket med en
kursnivå på 9,50 euro för Aktia-aktien, motsvarar värdet på ca 100 000
Aktia-aktier. Programmets slutliga kostnad beror på antalet deltagare i
programmet och antal aktier som medarbetarna förvärvar inom programmet.

Utöver nämnda sparprogram erbjuds cirka 50 nyckelpersoner i koncernen,
däribland verkställande direktören samt ledningsgruppsmedlemmarna,
möjlighet att delta i en prestationsbaserad del av aktiesparprogrammet. Den
eventuella belöningen från den prestationsbaserade delen baserar sig utöver
antalet aktier som personen förvärvar inom aktiesparprogrammet på hur väl
de prestationsbaserade kriterierna uppnås under prestationsperioden.
Prestationskriterierna för prestationsperioden 2020?2021 utgörs av
Aktiakoncernens jämförbara rörelseresultat (60 %) samt provisionsnetto (40
%) för ifrågavarande period.

Värdet på den prestationsbaserade belöningen för prestationsperioden
2020?2021 uppgår vid tidpunkten för inrättandet av programmet till totalt
högst 1 500 000 euro, vilket med en kursnivå på 9,50 euro för Aktia-aktien,
motsvarar värdet på ca 158 000 Aktia-aktier. Programmets slutliga kostnad
beror på antalet aktier som nyckelpersonerna förvärvar inom
aktiesparprogrammet AktiaUna samt hur målen för prestationskriterierna
uppnås under prestationsperioden.

Aktia Bank Abp:s styrelse har därtill fattat beslut om att inrätta en sk.
restricted shares pool, bestående av högst 40 000 Aktia-aktier (motsvarande
ett värde på 380 000 euro med en kursnivå på 9,50 euro). Poolen är ett
verktyg för att kunna binda utvalda medarbetare till bolaget under
särskilda omständigheter.

Styrelsen fattar årligen beslut om aktiesparprogrammets samt den
prestationsbaserade delens fortsättning.

AKTIA BANK ABP

Mera information:
Mikko Ayub, verkställande direktör
Tfn 010 247 6250

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Centrala massmedier
www.aktia.com

Aktia erbjuder ett brett urval av lösningar inom bankverksamhet,
kapitalförvaltning samt livförsäkringar. Aktias kunder betjänas via kontor,
webben, mobila gränssnitt och per telefon. Aktias aktie noteras på Nasdaq
Helsinki Oy. Mera information om Aktia finns på www.aktia.com.

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.