Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-18

Aktias ekonomiska översikt: Den ekonomiska tillväxten mattas av och Finlands offentliga ekonomi skapar oro

Tillväxten av den globala och finländska ekonomin mattas av. Aktia
prognosticerar att världsekonomins tillväxt kommer att vara 3,3 % och
Finlands 1,7 % 2019. De globala osäkerhetsfaktorerna och riskerna, såsom
Brexit och skuggan av handelskriget, finns fortfarande kvar. Då tillväxten
avtagit har också trycket att höja räntorna dämpats. Eftersom tillväxten
bromsar in börjar Finlands offentliga ekonomi, som varit i underskott trots
flera år av tillväxt, skapa oro.

Enligt Aktias nya prognos mattas Finlands tillväxt av och är 1,7 % 2019 i
stället för 1,8 % som vi prognosticerade tidigare. 2020 är tillväxten bara
1,3 %.

”Trots att tillväxten dämpas finns det många goda aspekter av den
ekonomiska tillväxten. Till exempel hushållens konsumtionsefterfrågan och
sysselsättningsgraden har utvecklats förträffligt. Utmaningar skapar utöver
den internationella ekonomiska miljön också rekryteringsproblemen och den
svaga utvecklingen av produktiviteten som pekar på strukturella
utmaningar”, säger Heidi Schauman, Aktias chefekonom.

Då tillväxten bromsar in blir Finlands offentliga sektors skuld en
utmaning. Skulden i relation till BNP har sjunkit och enligt Aktias prognos
är skuldsättningsgraden 57,6 % 2020. Enligt Schauman har riktningen varit
rätt men tyvärr inte tillräcklig.

”Trots att skuldsättningsgraden har sjunkit har den offentliga ekonomin
varit i underskott. Vi har nu fyra år av tillväxt bakom oss, tillväxttoppen
sågs redan 2016. Om vår prognos förverkligas har vi i Finland åtminstone
sex år av tillväxt utan att de offentliga finanserna fått ett överskott.
Det är bekymmersamt och väcker många svåra frågor gällande Finlands
offentliga sektors hållbarhet i ett längre perspektiv.”

Euroområdets tillväxt dämpas till nära 1 %

Den största omedelbara risken för Finlands tillväxtutsikter finns dock
utanför Finlands gränser i den avmattande världsekonomin. Enligt Aktias nya
prognos växer världsekonomin med 3,3 % under både 2019 och 2020. Tillväxten
stöds ännu starkare av tillväxtekonomierna speciellt i Asien.

Situationen är annorlunda i de utvecklade ekonomierna och bland annat
euroområdets tillväxt 2019 har reviderats ner från vinterns 1,5 % till 1,2
%. Tillväxten 2020 landar på 1 %.

”De globala osäkerhetsfaktorerna försvinner inte. Alla de stora ekonomierna
bromsar in förutom Spanien. Brexitprocessen, Italienosäkerheten samt den
politiskt instabila situationen i många europeiska länder pågår samtidigt.
Dessutom hänger Kinas allt långsammare tillväxt och all osäkerhet kopplad
till USA och Kina i luften. De nedåtgående riskerna håller på att bli den
dominerande trenden”, berättar Schauman.

Höjningstrycket på räntorna har minskat

Utöver avmattningen av tillväxten har också trycket att höja räntorna
minskat. Normaliseringen av euroområdets penningpolitik är på paus 2019.
Även i USA har förväntningarna om räntehöjningar betydligt försvagats.

”Vi förväntar oss en räntehöjning från ECB under första halvan av 2020.
Orsakerna bakom detta är de svagare tillväxt- och inflationsutsikterna. Den
låga räntenivån tillsammans med den goda sysselsättningen ger finländare
möjlighet att förbereda sig inför lågkonjunkturen. Jag skulle säga att
senast nu är det dags att börja förbereda sig”, betonar Schauman.

Läs den ekonomiska översikten i sin helhet på adressen talous.aktia.fi

.

Mer information
Chefekonom Heidi Schauman, Aktia Bank Abp, tfn 010 247 6708

Aktia erbjuder ett rikt urval av lösningar inom bankverksamhet,
kapitalförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktias verksamhet
koncentreras till det finländska kustområdet och tillväxtcentra i inlandet.
Aktias drygt 380 000 kunder betjänas på kontoren, webben, i mobila
användargränssnitt samt per telefon. Aktias aktie noteras på Nasdaq
Helsinki Oy. Mera information om Aktia finns på www.aktia.com

.

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.