Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-04

Aktias finansiella kalender och bolagsstämma år 2022

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
4.11.2021 kl. 7.50

Aktias finansiella kalender och bolagsstämma år 2022

Bokslutskommuniké 2021
Aktia Bank Abp publicerar sin bokslutskommuniké för 2021 onsdagen den 16 februari 2022.

Årsredovisning 2021
Aktia Bank Abp:s årsredovisning 2021 publiceras senast vecka 11.

Ordinarie bolagsstämma 2022
Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma planeras hållas onsdagen den 6 april 2022.

Delårsrapporterna 2022
Delårsrapport januari–mars 2022: onsdagen den 11 maj 2022
Halvårsrapport januari–juni 2022: fredagen den 5 augusti 2022
Delårsrapport januari–september 2022: fredagen den 4 november 2022

Aktia Bank Abp

Mera information:
Lotta Borgström, direktör för investerarrelationer och kommunikation, tfn 010 247 6838, lotta.borgstrom@aktia.fi

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 900 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 30.6.2021 till 15,6 miljarder euro och balansomslutningen till 11,2 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.


Författare GlobeNewswire