Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-09-29

Aktieägarna bör acceptera budet på HiQ International

wysiwyg_image

Den 26 augusti la Triton genom budbolaget Trisall AB ett kontantbud om 70 kr på HiQ International (”HiQ”). Den 15 september höjdes budet till 72 kr.

Aktiespararna anser att budet, efter höjningen, uppgår till en acceptabel nivå. Premien (ca 30%) är därtill god. HiQ har haft svårt att generera tillväxt de senaste åren och det aktieägarna framförallt har kunnat glädja sig åt har varit en god direktavkastning. Aktiespararna ser dock att det höjda budet kompenserar Aktieägarna för detta bortfall. HiQ värderas genom budet på ett sätt som erbjuder aktieägarna ett attraktivt tillfälle att kliva av aktien och istället leta nya investeringar.

Noteras kan att HiQ bland de tio största ägarna enbart har institutionellt kapital och bland dessa storägare har i skrivande stund den största ägaren Lannebo (9,1%) och den tredje största ägaren Swedbank Robur (6,3%) kommunicerat att de ämnar acceptera det höjda budet. Dessutom har den sjätte största ägaren SEB Investment Management, minskat sitt innehav kraftigt efter det första budet, men innan det höjda budet kom. Detta verkar dock ha skett över börs. Det stora institutionella ägandet är troligen en bidragande orsak till att Triton kan nöja sig med 70% acceptgrad istället för de sedvanliga 90%.  

Aktiespararnas rekommendation till sina medlemmar blir därför sammantaget att acceptera budet.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

  • Att budet den 15 september höjdes från 70 till 72 kr
     
  • Att budet innebär premie om ca 30% jämfört med sista handelsdagen innan budet offentliggjordes och en premie om 36% jämfört med de sista 30 handelsdagarna innan budet offentliggjordes.
  • Att budet är villkorat med att budgivaren uppnår 70%. Villkoret kan dock frånfallas.
  • Att styrelse enhälligt har rekommenderat aktieägarna att acceptera budet. PWC, som på styrelsens uppdrag avgivit en så kallad fairness opinion, anser budet vara finansiellt skäligt.
  • Att bolagets största ägare, Lannebo, har accepterat budet.
  • Att acceptfristen löper ut den 1 oktober

 

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 29 september 2020

Joacim Olsson, verkställande direktör

Vid frågor kontakta Sverre Linton, sverre.linton@aktiespararna.se, 076-826 15 15

Författare Redaktionen