Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-19

Aktiebolaget Fastator: AB Fastator har framgångsrikt emitterat seniora säkerställda obligationer om 350 mkr samt avser ge...

AB Fastator (publ) ("Fastator") har beslutat att emittera nya seniora
säkerställda obligationer om 350 mkr (rambelopp om 700 mkr) med en
löptid om 3 år.

Fastator meddelar härmed även att inlösen för samtliga befintliga
obligationer kommer ske med hjälp av likvid från den nya emissionen.
Ytterligare information kring inlösen-förfarande kommer att följa i
ett av Fastator separat pressmeddelande.

Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 8,50% och har
slutligt förfall i oktober 2021. Fastator avser att ansöka om
notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm inom 30 dagar från
emissionsdatumet.

Emissionslikviden avses primärt användas till refinansiering av
befintligt obligationslån samt till investeringar i befintliga och
nya fastighetsrelaterade tillgångar.

Pareto Securities AB (Coordinator & Joint Bookrunner) och Swedbank AB
(publ) (Joint Bookrunner) har agerat finansiella rådgivare i samband
med obligationsemissionen. Gernandt & Danielsson har agerat juridisk
rådgivare i transaktionen.

Obligationslånet placerades framgångsrikt bland primärt svenska
investerare med ytterligare efterfrågan från övriga Norden och
Kontinentaleuropa. Sammantaget deltog över 70 investerare i
emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD/CFO Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 oktober kl 15.20 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aktiebolaget-fastator/r/ab-fastator-har-framga...
http://mb.cision.com/Main/1570/2649089/929549.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.