Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-21

Aktiebolaget Fastator: Aktiebolaget Fastator (publ) Bokslutskommuniké 1 jan - 31 dec 2018

Kvartalet september - december

Periodens resultat 79,6 MSEK (21,0)
Resultat per aktie efter utspädning 5,60 kr (1,5)
Avkastning på eget kapital 9,2 % (4,1)
Substansvärde 901,5 MSEK (580,0)
Substansvärde per aktie efter utspädning 64,3 kr (41,4)

Perioden januari - december

Periodens resultat 321,5 MSEK (51,5)
Resultat per aktie efter utspädning 22,7 kr (3,7)
Avkastning på eget kapital 43,4 % (9,3)
Substansvärde 901,5 MSEK (580,0)
Substansvärde per aktie efter utspädning 64,3 kr (41,4)

KOMMENTAR FRÅN VD

Planekonomi...

Att sammanfatta 2018 är ett rent nöje. Fastator går urstarkt och helt
enligt plan där ökat substansvärde är ett av många kvitton på vår
framgång.

Substansvärdet har under kalenderåret ökat med 55% från 580,0 MSEK
till 901,5 MSEK, vilket ger ett substansvärde per aktie om 64,3 kr.
Ett gott kvitto på vårt arbete. Ett annat är att vi under hösten
omstrukturerade och förnyade vår obligation. Ett kvitto som visar
både på stort intresse och tro på Fastator samt ger en förstärkt
kassa för nya investeringar.

Även teamet på Fastator fick en rejäl förstärkning med ytterligare ett
par skarpa knivar i lådan. Rekryteringen av Christoffer Strömbäck som
ny CFO (tillträdde januari 2019) och Émile Sohier som
transaktionsansvarig, båda med gedigen erfarenhet av
fastighetsbranschen, kan ses både som ett sätt att säkra Fastators
höga tillväxttakt och som en förberedelse för vårt framtida byte av
börslista.

Vårt största portföljbolag Offentliga Hus går från klarhet till
klarhet. Även här trimmade VD Lars Holm in en ny organisation och
fick rejäl vind i seglen med en värdetillväxt om 677 MSEK under
kalenderåret. Med god fart fortsätter nu Offentliga Hus att bygga upp
fastighetsvärdet med målet att börsnoteras.

Med Industrisamhället (tidigare Portvakten Fastigheter AB) gick vi
från 50%-delägande till 100%. Industrisamhället är ett snabbväxande
fastighetsbolag, helt inriktat på så kallade stadsnära
industriområden. Just de områden där en stor del av svensk välfärd
skapas av små och medelstora företag. Med fullt ägande i
Industrisamhället kan vi nu fokusera och sikta på en geografisk
expansion och ta en större del av en marknad som innebär både god
tillväxt och stabilitet, tack vare dessa områdens många olika
verksamheter.

Nordic PM är något av en strategisk hörnsten för Fastator och våra
innehavsbolag. Som förvaltningsbolag med verksamhet över hela Sverige
sköts alla fastigheter inom Fastator-sfären av Nordic PM, där bolaget
visar god tillväxt både via våra innehavsbolag och av egen kraft.

Under året har vi dessutom påbörjat ett mer aktivt marknadsarbete med
att stärka respektive bolags varumärke, även här med ett långsiktigt
perspektiv. Siffror må säga mycket, men att vara mer välkänd, omtyckt
och skapa rätt magkänsla hos kunder är också något som levererar på
sista raden.

Så nu ser jag fram emot ett 2019 där Fastator ska leverera för såväl
huvud som mage!

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
Stockholm den 21 februari 2019

Fastators rapport för fjärde kvartalet 2018 finns tillgänglig på
bolagets hemsida www.fastator.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, vice VD
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl.
07.00.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på
fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i
entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt
och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad
potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på
Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik
Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, e-post
certifiedadviser@penser.se (certifiedadvisor@penser.se).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aktiebolaget-fastator/r/aktiebolaget-fastator-...
https://mb.cision.com/Main/1570/2745970/995021.pdf
https://mb.cision.com/Public/1570/2745970/949b7b3959cf2d67.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.