Du är här

2017-08-18

Aktiebolaget Fastator: Aktiebolaget Fastator (publ) delårsrapport april - juni 2017

Kvartalet april - juni

Periodens resultat 7,3 MSEK (36,9)
Resultat per aktie efter utspädning 0,52 kr (2,63)
Avkastning på eget kapital 1,4 % (7,5)
Substansvärde 557,3 MSEK (509,4)
Substansvärde per aktie efter utspädning 39,75 (36,2)

KOMMENTAR FRÅN VD

Nu ökar vi tillväxttakten i våra innehav

Det senaste kvartalet har präglats av ett intensivt arbete med våra
intressebolag. I juni kunde vi offentliggöra att Fastators största
innehav Offentliga Hus just nu förbereds inför en framtida
börsnotering, ett mål som beräknas kunna nås inom 12 - 18 månader.
Offentliga Hus grundades 2011 och var då en pionjärerna inom
segmentet samhällsfastigheter i Sverige. Sedan dess har marknaden
fullkomligt exploderat - mellan 2009 och 2014 ökade värdet av
försäljningar av samhällsfastigheter från 500 miljoner till 17
miljarder kronor - och Offentliga Hus har stadigt fortsatt att växa,
till stor del tack vare en mycket kompetent och erfaren styrelse.

Idag äger Offentliga Hus fastigheter till ett värde av 1,82 miljarder
kronor. Framöver är ambitionen att fortsätta öka tillväxttakten för
att i samband med en börsnotering nå en balansomslutning om cirka 6 -
7 miljarder kronor. Med Offentliga Hus nye VD Lars Holm vid rodret är
jag övertygad om förutsättningarna är goda för att målet nås. Som
ägare har vi på Fastator haft en aktiv roll i strategiarbetet och jag
ser framemot att följa Offentliga Hus utveckling mot en
börsintroduktion!

Resultatet för det andra kvartalet 2017 blev 7,3 MSEK (36,9), vilket
stämmer väl med att vi under kvartalet fokuserat vårt arbete på
strategiskt värdeskapande snarare än enskilda transaktioner.
Substansvärdet ökade något under kvartalet och uppgick till 557,3
MSEK (509,4), motsvarande 39,75 SEK per aktie (36,20)

I Fastators årsredovisning för 2016 belyste jag riskerna med en
fastighetsmarknad med ett överutbud av bostäder som är felprissatta i
förhållande till konsumenternas verkliga ekonomiska möjligheter. Jag
kan konstatera att min oro när det gäller det rekordstora
bostadsbyggandet i Sverige - och övertron på framtida
värdeutvecklingar - har förstärkts. För Fastator ligger därför
inriktningen för vår innehavsportfölj fast - vi har en stark tilltro
till samhällsfastigheter, tjänstebolag och nischade innehav i
regioner med ett starkt entreprenörsklimat. Den investering som
Fastator har inom bostadsutveckling, genom det hälftenägda
innehavsbolaget Genova- Fastator, ligger i Nacka som är en av de
kommuner som växer snabbast i Stockholms län. Per den sista juni 2017
värderades Fastators andel av GenovaFastator till 153,2 MSEK.

Den senaste tiden har vi sett en tendens att storägare i
fastighetsrelaterade bolag köper upp sig på aktier. Jag får ibland
frågan varför jag som en av huvudägarna i Fastator inte också passar
på att öka mitt innehav, nu då aktien är lågt värderad i förhållande
till substansvärdet. Förklaringen är enkel: även om jag skulle vilja
så är jag i nuläget förhindrad att köpa en enda aktie till utan att
lägga bud på hela bolaget. Bakgrunden är de budpliktsregler som
Fastator lever under sedan 2015, som begränsar huvudägarnas handel
med aktien.

Joachim Kuylenstierna, tf. VD Fastator
Stockholm den 18 augusti 2017

Fastators rapport för andra kvartalet 2017 finns tillgänglig på
bolagets hemsida www.fastator.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, tf. VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, CFO
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl.
07.00.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på
fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i
entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt
och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad
potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på
Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik
Penser Bank AB (publ) , tel. + 46 8 463 80 00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aktiebolaget-fastator/r/aktiebolaget-fastator-...
http://mb.cision.com/Main/1570/2327949/710991.pdf
http://mb.cision.com/Public/1570/2327949/8c0a9910fdf947ed.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.