Du är här

2017-05-19

Aktiebolaget Fastator: Aktiebolaget Fastator (publ) delårsrapport januari - mars 2017

Kvartalet januari - mars

Periodens resultat 20,5 MSEK (35,0)
Resultat per aktie efter utspädning 1,47 kr (2,49)
Avkastning på eget kapital 15,0 % (19,6)
Substansvärde 550,1 MSEK (472,5)
Substansvärde per aktie efter utspädning 39,23 (33,57)

FASTATORS AFFÄRSMODELL VINNER MARK

Fastators blygsamma resultat för det första kvartalet 2017, 20,5 MSEK
(35,0), är ett resultat av höstens aktiviteter, där vårt fokus till
stor del låg på kapitalanskaffning. Bland annat emitterade vi i
oktober ett treårigt obligationslån med ett totalt rambelopp om 500
MSEK. Trots ett lägre resultat än motsvarande jämförelsekvartal är
resultatet bättre än de två föregående perioderna och jag kan
konstatera att vårt substansvärde ökade till 550,1 MSEK under
perioden (472,5), motsvarande 39,23 kr per aktie (33,57).

Under de senaste månaderna har vi också kunnat se hur flera onoterade
bolag anammat vår affärsidé att verka som ett investmentbolag nischat
mot fastighetssektorn. Det är en utveckling som vi välkomnar och ser
som ett hjälpmedel för att kommunicera vår affärsmodell till den
breda marknaden.

Sedan årsskiftet har ytterligare drygt 100 MSEK av obligationen
placerats i Offentliga Hus-koncernen och bolaget har därmed kunnat
slutföra två intressanta förvärv, ett antal skolfastigheter i norra
Sverige och ett antal vårdfastigheter i södra Sverige. Framöver
kommer vi att sätta mer kapital i arbete. Jag ser fram emot att
berätta mer om detta i nästa kvartalsrapport!

Joachim Kuylenstierna, tf. VD Fastator
Stockholm den 19 maj 2017

Fastators rapport för första kvartalet 2017 finns tillgänglig på
bolagets hemsida www.fastator.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, tf. VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, CFO
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017 kl.
07.00.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på
fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i
entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt
och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad
potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på
Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik
Penser Bank AB (publ) , tel. + 46 8 463 80 00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aktiebolaget-fastator/r/aktiebolaget-fastator-...
http://mb.cision.com/Main/1570/2269422/676907.pdf
http://mb.cision.com/Public/1570/2269422/a79a5ee292b8953e.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.