Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

Aktiebolaget Fastator: Aktiebolaget Fastator (publ) Delårsrapport januari - mars 2020

Kvartalet januari - mars

Omsättning, MSEK 62,7 (36,3)

Periodens resultat, MSEK -21,7 (83,9)
Avkastning på eget kapital, % -2,2 (10,6)
Soliditet, % 43,5 (53,6)

Substansvärde, MSEK 1 421,0 (1 015,0)
Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK 95,10 (69,56)

KOMMENTAR FRÅN VD

Stabilt kvartal, stabil framtid

Ett oroligt kvartal i följderna av coronaviruset där Fastator stått
stadigt, och där vi står väl positionerade för framtiden. Det kan vi
till stor del tacka vår affärsidé för. Som börsens enda
investmentbolag inom fastigheter har vi spridit såväl risker som
möjligheter inom olika segment med våra innehavsbolag. En fördel som
kanske förbises i tider då alla pilar pekar uppåt, men som tydligt
visar sin styrka i turbulenta tider som dessa. Med våra innehavsbolag
vilar Fastator på flera ben samtidigt. Det ger oss förutsättningarna
för stabil och långsiktig tillväxt, parallellt med snabba
tillväxtmöjligheter när tiden är mogen.

Offentliga Hus är vårt absolut största innehavsbolag och verksamt inom
samhällsfastigheter med solida intäkter från stat, kommuner och
regioner. Den nya ledningen, som tillträdde vid årsskiftet, började
med en rivstart och har fortsatt i samma takt. Det handlar om
ytterligare förvärv, förstärkt organisation med fastighetschef och
utökat transaktionsteam samt ett gediget arbete inför börsnotering
senare under 2020. Dessutom har bolagets styrelse utökats med Mari
Broman och Magdalena Schmidt, vilket ger Offentliga Hus expertis inom
hållbarhet - ett område som blir allt viktigare för såväl
fastighetsbransch som samhället i stort.

För Point, vars fokus ligger på centrumutveckling, och
Industrisamhället, som fokuserar på stadsnära industrifastigheter,
har den coronapandemi som präglat kvartalet inte inneburit några
omedelbara effekter. Hyresgästerna för båda bolagen representerar
mycket diversifierade verksamheter, vilket i sammanhanget
naturligtvis är en styrka, samtidigt som bolagen nogsamt fortsätter
att följa utvecklingen och föra en fortlöpande dialog med
hyrestagarna. I arbetet med hyresgäster och att se framtida
möjligheter och lösningar kan hela Fastatorgruppen luta sig mot
Nordic PM, vårt förvaltningsbolag som finns över hela landet på plats
där hyresgästerna finns. Således är Nordic PM en trygghet för såväl
hyresgästen som våra innehavsbolag.

Jag vill även passa på att välkomna Eva Hamilton som framtida
styrelsemedlem i Fastator. Eva har stor erfarenhet av precis det som
landet behöver framigenom - att leda och utveckla verksamheter som
gagnar samhället.

Fastator står stadigt. Även om framtidens konturer må vara suddiga,
ser jag desto skarpare konturer för Fastator: stabilitet och
möjligheter för tillväxt.

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
Stockholm den 6 maj 2020

Fastators rapport för Q1 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida,
https://fastator.se/investerare/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, vice VD
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Christoffer Strömbäck, CFO
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 07.00
CET.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på
fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i
fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till
en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas
Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified
Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00,
certifiedadvisor@penser.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aktiebolaget-fastator/r/aktiebolaget-fastator...
https://mb.cision.com/Main/1570/3104787/1242438.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.