Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-06

Aktiebolaget Fastator: Aktiebolaget Fastator (publ) kvartalsrapport juli - september 2017

Kvartalet juli - september

Periodens resultat 2,5 MSEK (11,0)
Resultat per aktie efter utspädning 0,18 kr (0,78)
Avkastning på eget kapital 0,5% (2,1)
Substansvärde 559,6 MSEK (521,0)
Substansvärde per aktie efter utspädning 39,91 (37,02)

KOMMENTAR FRÅN VD

Förväntad tillväxt på en marknad i gungning
Vårt huvudinnehav Offentliga Hus har fått vårt fulla engagemang den
senaste tiden. En inriktning som visat sig vara helt rätt - ingen
annan fastighetsnisch har större potential just nu. Den offentliga
sektorn växer och Offentliga Hus med den. Och det kanske viktigaste
av allt för oss och för dig som aktieägare: hyrorna kommer i tid och
hyresgästen, stat, kommun och landsting, går inte i konkurs.

Det strategiska arbetet med Offentliga Hus, en av pionjärerna inom det
kraftigt växande segmentet samhällsfastigheter, är inriktat på en
börsintroduktion 2019.

I mitt VD-ord i den förra årsredovisningen beskrev jag hur 2017 skulle
bli ett svårt år för många bostadsutvecklingsbolag: "vinster i form
av framtida förväntningar, och vinster från Excelark snarare än
verkligheten, utgör en allt större risk för bostadsvecklarna".

Mina farhågor har besannats. Min oro för det kommande överutbudet av
alltför dyra bostäder i förhållande till konsumenternas ekonomiska
möjligheter har förstärkts. Och då har vi ändå bara sett början… Vad
händer då med alla dessa bostadsfastigheter som byggs på spekulation?
Jo, vissa kommer inte att slutföras förrän om några år. För första
gången på många år är risken överhängande att vi får se påbörjade
byggen som står pausade i det svenska landskapet - i väntan på
"bättre tider"? En syn som vi annars bara ser i till exempel Spanien,
efter fastighetsmarknadens kollaps där.

Det är nu vår unika affärsidé visar sin styrka: till skillnad från
alla andra företag i branschen är vi inte ett "vanligt
fastighetsbolag" - vi är fortfarande det enda företag på börsen som
är ett fastighetsinvestmentföretag. Som investmentbolag kan vi handla
snabbt, till exempel sälja eller byta ut delar, öka andelar eller
fusionera. Eller, som när det gäller vårt enda projekt inom
bostadsutveckling, ett hälftenägt bolag i Nacka, lägga det i malpåse
i väntan på säker tillväxt. Fortfarande med positivt kassaflöde,
fortfarande med bestående värde.

Många spännande affärer kommer att komma ut på marknaden framöver, och
vi kommer att vara där. Vår väg är trygg och utstakad - som
aktieägare i Fastator är du välkommen med på resan!

Joachim Kuylenstierna, tf. VD Fastator

Stockholm den 6 november 2017

Fastators rapport för tredje kvartalet 2017 finns tillgänglig på
bolagets hemsida www.fastator.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, tf. VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, CFO
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2017 kl.
18.00.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på
fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i
entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt
och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad
potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på
Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik
Penser Bank AB (publ) , tel. + 46 8 463 80 00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aktiebolaget-fastator/r/aktiebolaget-fastator-...
http://mb.cision.com/Main/1570/2384192/747117.pdf
http://mb.cision.com/Public/1570/2384192/afa2d2ed898c0e8c.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.