Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Aktiebolaget Fastator: Bokslutskommuniké 2019 - styrelsen avser föreslå utdelning om 3,00 kr per aktie

Kvartalet oktober - december

Periodens resultat, KSEK 278 829 (79 178)
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 18,7 (5,5)
Avkastning på eget kapital, % 21,7 (9,2)
Substansvärde, MSEK 1 476,0 (915,4)
Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK 98,8(65,3)

Perioden januari - december

Periodens resultat, KSEK 520 019 (320 164)
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 34,7 (22,7)
Avkastning på eget kapital, % 44,7(43,1)
Substansvärde, MSEK 1 476,0 (915,4)
Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK 98,9 (65,3)

KOMMENTAR FRÅN VD

Rekord. Igen!

2019 kan summeras i två ord. Rekord igen! Allt sedan börsnoteringen
2015 har vi varje år höjt ribban rejält för oss själva, för att sedan
även leverera nya rekord.

2019 visar Fastator en ökning av resultatet till 520 MSEK (320) och
substansvärdet till 1 476 MSEK (915). Så det är också glädjande att
för första gången lämna utdelning till aktieägarna. Styrelsen avser
att föreslå årsstämman att lämna utdelning om 3,00 kr/aktie för 2019.

Rekord är sällan något som skapas av slump. Snarare finns där alltid
en historia och hårt arbete. Vår historia handlar om viljan att skapa
värde. Och vi som år efter år slår rekord är ett litet sammansvetsat
team med ett enda gemensamt fokus; att vårt arbete ska visa sig i
tydliga resultat genom ett ökat aktieägarvärde. I tvsporten hade vi
nog gått under benämningen vinnarskallar. På samma sätt kan våra
innehavsbolag ses som vinnarskallar.

Offentliga Hus har under året ökat fastighetsvärdet från 3,9 MDSEK
till 7,2 MDSEK, emitterat gröna obligationer och hybridobligationer
och tagit upp en kreditrating.

Point Properties AB etablerades under året med fokus på
centrumutveckling i små och mellanstora städer. Vad det betyder
illustrerar kommentaren som Motala kommun spontant yttrade när Point
i december lanserade sitt koncept för stadens centrum; "den bästa
julklapp vi kunde få". Point har nu fastigheter i främst södra och
mellersta Sverige med ett fastighetsvärde om cirka 1,1 MDSEK,
inklusive avtalade icke tillträdda fastigheter.

Industrisamhället AB fokuserar på fastigheter i stadsnära
industriområden, just där en stor del av svensk välfärd produceras av
olika företag i en uppsjö av branscher. Under hösten tillträdde
Joakim Orthén som ny VD efter att tidigare ha grundat och byggt upp
vårt innehavsbolag Nordic PM. Joakim började med en rivstart i
december genom att offentliggöra ett förvärv om cirka 600 MSEK,
vilket gör att Industrisamhället i Q1 2019 kommer att visa 1,1 MDSEK
i fastighetsvärde.

Nordic PM som förvaltningsbolag är något av en strategisk hörnsten för
Fastator. Förutom att förvalta fastigheter åt ett stort antal andra
fastighetsbolag, förvaltar Nordic PM alla fastigheter inom
Fastatorgruppen. Tack vare Nordic PM kan Fastator och innehavsbolagen
fokusera på tillväxt, i god förvissning om att fastigheterna också är
i goda händer. För i slutet av dagen är det arbetet med varje enskild
fastighet som också bygger resultat.

För 2020 höjer vi nu ribban ytterligare och ökar takten. Vi ska
fokusera på Industrisamhället och Point. Med en stark finansiell
ställning, rätt marknadsläge och ett superteam har jag en oerhörd
tilltro till att dessa bolag blir en ännu större framgångssaga än
Offentliga Hus.

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
Stockholm den 20 februari 2020

Fastators rapport för Q4 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida
www.fastator.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, vice VD
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Christoffer Strömbäck, CFO
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 kl.
07.00.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat
påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera
i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till
en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas
Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified
Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00,
certifiedadvisor@penser.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aktiebolaget-fastator/r/bokslutskommunike-201...
https://mb.cision.com/Main/1570/3039803/1197173.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.