Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-25

Aktiebolaget Fastator: Fastator stärker sin kapacitet inom fastighetsförvaltning genom förvärv av Nordic PM

Fastator har tecknat villkorat avtal om förvärv av 100% av aktierna i
Nordic PM, med verksamhet inom fastighetsförvaltning, lokaluthyrning,
fastighetsutveckling och fastighetstransaktioner.

Fastighetsförvaltning är en viktig tjänst i alla Fastators innehav.
Genom förvärvet av Nordic PM säkerställer Fastator möjligheterna att
kunna erbjuda en effektivt prissatt ekonomisk och teknisk
förvaltningstjänst i hela Fastatorsfären. Förvärvet innebär dessutom
att Fastator tar steget in i en växande tjänste- och servicemarknad
inom fastighetssektorn och etablerar en plattform för vidare tillväxt
inom detta område.

Joakim Orthén fortsätter som VD för Nordic PM och tar samtidigt plats
i Fastators ledningsgrupp, där han kommer att driva synergierna
mellan förvaltningstjänsterna och innehavsbolagen.

Fastators VD Daniel Hummel kommenterar dagens affär:

"De tjänster som Nordic PM erbjuder kommer att bidra till att öka
konkurrenskraften för våra övriga innehavsbolag. Vi ser stora
synergimöjligheter mellan Nordic PM och våra innehav inom Fastator.
För Fastators aktieägare innebär förvärvet av bolaget dessutom en
möjlighet att ta del av den starka tillväxten inom tjänster och
service relaterat till fastighetssektorn. Fastighetsförvaltning är
idag en fragmenterad marknad där stora effektivitetsvinster kan
uppnås genom en ökad konsolidering mot större enheter."

Nordic PM förvaltar idag 125 fastigheter från Luleå till Malmö med en
sammanlagd yta om 1 100 000 kvm. Bolaget har en bred kundportfölj av
ledande fastighetsbolag. Bland kunderna återfinns bland andra det av
Fastator delägda Offentliga Hus i Norden.

Köpeskillingen för 100% av aktierna uppgår till 14 MSEK och erläggs
kontant. En tilläggsköpeskilling om 6 MSEK kan komma att betalas ut
tre år efter tillträdet beroende på Nordic PMs resultat under
treårsperioden. Säljaren av aktierna i Nordic PM har utfäst sig att
hembjuda aktierna till en utomstående part inför en försäljning.
Överlåtelsen är därför villkorad av att den utomstående parten inte
önskar förvärva aktierna på motsvarande villkor som Fastator. Om
hembudet accepteras går överlåtelsen av aktierna till Fastator åter.

Tillträde sker under fjärde kvartalet, förutsatt att affären inte
återgått.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Hummel, VD
daniel.hummel@fastator.se
+46 (0)70 661 24 29

Erika Kveldstad, CFO
erika.kveldstad@fastator.se
+46 (0)70 339 99 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 augusti 2016 kl. 17.15.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på
fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i
entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt
och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad
potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på
Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik
Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aktiebolaget-fastator/r/fastator-starker-sin-k...
http://mb.cision.com/Main/1570/2065696/553687.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.