Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-20

Aktiebolaget Fastator: Fastators största innehav Offentliga Hus emitterar gröna obligationer om 500 Mkr och offentliggör ...

Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus har offentliggjort att
man framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna
obligationer om 500 Mkr under ett ramverk om 750 Mkr. De seniora
icke-säkerställda gröna obligationerna löper med en rörlig ränta om 3
månaders STIBOR plus 440 baspunkter med slutligt förfallodatum i mars
2023.

Vidare har Offentliga Hus offentliggjort utfallet av det frivilliga
återköpserbjudandet till innehavarna av bolagets utestående
icke-säkerställda obligationer med förfall 15 juni 2021 och med
utestående volym om 700 Mkr. Offentliga Hus erbjöd sig att köpa
tillbaka obligationer till ett belopp om upp till 200 Mkr till ett
pris om 105,50% av nominellt belopp. Inom ramen för
återköpserbjudandet har innehavare av sådana obligationer accepterat
återköp motsvarande ett totalt nominellt belopp om 132 Mkr.
Offentliga Hus har offentliggjort att man fullföljer
återköpserbjudandet.

Nordea och Swedbank har agerat arrangörer, bookrunners och agenter i
samband med transaktionerna. Gernandt & Danielsson har agerat legal
rådgivare.

För fullständig information hänvisas till Offentliga Hus
pressmeddelande, www.offentligahus.se/pressmeddelanden/

För mer information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

Denna information är sådan information som Fastator är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om
värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20
september 2019 kl. 15:00 CEST.

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat
påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera
i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till
en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas
Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80
00, email: certifiedadvisor@penser.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/aktiebolaget-fastator/r/fastators-storsta-inn...
https://mb.cision.com/Main/1570/2910463/1109166.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.