Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-25

Aktien fortsatt billig - trots uppgången

wysiwyg_image

Från nummer två bakom konkurrenten Kindred till att numera vara herre på täppan. Betsson har gått från klarhet till klarhet och trots en uppgång på nästan 83% på ett år handlas aktien fortsatt till låga värderingar. Absolut ska en viss sektor- men även Turkietrabatt finnas, likväl ändrar det inte faktum att kassaflödesmaskinen bedöms billig. Billig såväl relativt nuvarande nyckeltal som för den tillväxt som tycks ligga i korten. 

Vill du vara först med våra köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Få sektorer är så omtalade som igamingsektorn. Antingen hyllas och älskas bolagen eller så hatas och förkastas de, såväl av konsumenter som investerare. De tydliga positioneringarna har under de senaste åren lett till en global acceleration av olika regleringar och andra styrningsincitament från både ledande politiker och från bolagen själva, där det från sistnämnda säkert har funnits en tanke att hellre förekomma än riskera att förkomma. 

Betsson – drar nytta av sina många och långa ben 

Betsson, som definierar sig som ett holdingbolag, bedriver via dotterbolag verksamhet på flera av världens geografier, såsom Europa, Afrika och Latinamerika, där det antingen är en lokal reglering, eller att regleringen går via POS (Point Of Supply). Med POS menas att verksamheten sker från Malta, där en licens finns.  

Bolagets rötter går tillbaka till 1963 och således firas det i år ett 60-årsjubileum. VD sedan flera år, om än med en kort respit under hösten 2021, och verksam i koncernen sedan 1991 är Pontus Lindwall. Nämnda är även en god pilot med ett eget innehav motsvarande 415 000 A-aktier, 1 145 000 B-aktier och 824 000 köpoptioner. 

Med sin breda, geografiska diversifiering har Betsson lyckats hitta tillväxt där andra aktörer ännu antingen inte börjat eller hunnit etablera sig i samma snabba takt som Lindwalls koncern. Detta har gynnat Betsson, som per senaste kvartalsrapport från den 27 april uppgav att både intäkterna och rörelseresultatet ökade med 30 respektive 38 procent jämfört med samma period föregående år. Vidare framkom att rörelsemarginalen ökade med 39,5 procent, från tidigare 13,9 till 19,4 procent. 

Som nämndes ovan är koncernen verksam på flera olika geografier och de två som växer snabbast och kraftigast är Central- och Östeuropa samt Centralasien (CEECA) och Latinamerika. Beträffande förstnämnda växte regionen med 75,1 procent och för sistnämnda var tillväxtsiffran 23,1 procent. Samma mönster har setts de senaste kvartalen och därför är regionerna viktiga för den snabba tillväxten Lindwall med kollegor söker. Medan avhandlade regioner växte med höga tvåsiffriga tal svarade dock Norden för en minskning om -4,2 procent, men fallet kan sägas vägas upp i det faktum att intäkterna från Västeuropa växte med 22,4 procent.  

Positiva utsikter 

Ovan är blott ett axplock av koncerners starka utveckling under räkenskapsåret 2023 års första kvartal och Lindwall summerar det hela med ”Betsson inledde 2023 med ännu ett starkt kvartal och levererade återigen nya rekordsiffror för både intäkter och rörelseresultat, trots att det första kvartalet historiskt ofta haft lägre aktivitet än övriga kvartal”. Vidare skriver den erfarna VD:n att bolaget fortsätter satsa på Latinamerika i allmänhet, men Argentina i synnerhet och sitt B2B-erbjudande (Business To Business).  

Rörande starten på det andra kvartalet uppger VD att de genomsnittliga, dagliga intäkterna är 26 procent högre än samma period från 2022, vilket allt annat lika tyder på att det råder en bra tillika hög aktivitet bland spelarna.  

Billigt, men Turkiet spökar 

Oavsett hur man räknar framstår Betssons aktie som tämligen billig. Med ett aktiepris om 117,90 kronor värderas bolaget till P/E 11,34 och EV/EBIT 9,6. Förvisso ligger P/E kring det tioåriga snittet, men ställs börsvärde mot rörelseresultatet (EV/EBIT) är värderingen desto lägre. När vi gräver vidare i bolagets finanser ser vi att soliditeten ligger på höga 65,2 procent, något över det tioåriga snittet om 60 procent, och att bolaget har en stor kassa. 

Beträffande de viktiga brutto-, rörelse- samt vinstmarginalerna har de sedan 2018 legat på stabila nivåer om cirka 65, 17,8 samt 16 procent. Vidare kan vi se att bolagets paradgren, det fria kassaflödet, fortsätter sin uppåtgående trend och per sista april uppgår till 3 kronor per aktie, vilket är en ökning från 1,4 kronor per aktie vid utgången av Q1 2022. Sett till helår har det fria kassaflödet ökat med 180 procent jämfört med 2013 och värderar vi bolaget idag till senast inrapporterat kassaflöde (EV/FCF) landar det på, för bolaget historiskt låga, 9,7. 

Med robusta marginaler, en kassa och ett pålitligt kassaflöde står Betsson väl positionerade för nya förvärv samt mer utmanande tider. Varför aktien inte handlas till en högre värdering tros bero på bolagets relativt stora exponering mot Turkiet, vars valuta och politiska styre har varit mycket opålitligt, samt att Igamingsektorn ständigt är utsatt för plötsliga politiska utspel. För den investerare som söker allokering mot sektorn och är benägen till nämnda risk kan Betsson vara ett alternativ givet dagens värdering.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärer i våra aktieportföljer och nyheter sammanfattade.