Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-06

Aktiespararna: Acceptera budet på Gunnebo

Altor Fund Manager AB och Stena Adactum har genom det gemensamma budbolaget GB HoldCo AB lämnat ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudanden om 25 kronor per aktie i Gunnebo. Budet kan inte höjas.

Aktiespararna anser att premien om 33 procent är god. Vidare noteras att Gunnebos styrelse, med stöd av en fairness opinion från SEB, enhälligt rekommenderar budet.

Gunnebo har haft svårt att hävda sig i den noterade miljön och varken utvecklingen för bolaget i sig eller för aktiekursen har inte inneburit någon större glädje för aktieägarna. Aktiespararna tror att bolagets utveckling skulle gynnas av att verka utanför den noterade miljön och ser därför budet som ett gott tillfälle för aktieägarna att till en rimlig värdering komma ur aktien och istället leta efter nya investeringar.

Aktiespararnas rekommendation till sina medlemmar blir därför sammantaget att acceptera budet.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

  • Att styrelsen enhälligt har rekommenderat aktieägarna att acceptera budet. SEB, som på styrelsens uppdrag avgivit en så kallad fairness opinion, anser att budet är finansiellt skäligt.
  • Att budet innebär en premie om 33 procent i förhållande till stängningskursen den 25 september, vilket var den sista handelsdagen innan offentliggörandet av erbjudandet, en premie om 32 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen de sista 10 handelsdagarna innan budets offentliggörande och en premie om 31 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen de sista 90 handelsdagarna innan budets offentliggörande.
  • Att Vätterledens Invest AB med närstående samt If Skadeförsäkring AB, med sammanlagt ca 30 procent av aktierna och rösterna i Gunnebo, har åtagit sig att acceptera budet under vissa villkor. Tillsammans med de aktier som redan innehas av Stena Adactum, vilka uppgår till ca 26 procent av aktierna och rösterna i Gunnebo, har GB HoldCo AB därmed erhållit åtaganden avseende ca 56 procent av aktierna och rösterna i Gunnebo.
  • Att budet inte kan höjas.
  • Att acceptfristen löper ut den 12 november.

 

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 6 november 2020

Joacim Olsson, verkställande direktör

Vid frågor kontakta Sverre Linton, sverre.linton@aktiespararna.se, 076-826 15 15

Författare Bolagsbevakningen