Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-25

Aktiespararna accepterar höjt bud: ”Bra tillfälle”

wysiwyg_image

Aktiespararna rekommenderar medlemmarna att anta det höjda budpliktsbudet från Jinjiang International Holdings och SINO-CEE Fund på 42,50 kronor per aktie i Radisson. Trots att budkommittén avvisat budet så skapar ägarskiftet en sådan osäkerhet att detta utgör ett bra tillfälle att ta hem eventuell vinst.

HNA köpte för drygt två år sedan Carlson Hotels som i sin tur ägde 51,3 procent av det som numera heter Radisson. På senvintern 2017 lade sedermera HNA ett budpliktsbud om 34,86 kronor per aktie. Den dåvarande styrelsen och Aktiespararna ratade det budet. Det nu aktuella budkonsortiet, vari ingår hotell-företaget Jinjiang och finansbolaget SINO-CEE Fund, avtalade i augusti om köp av 50,21 procent av aktier och röster från HNA Tourism Group. Konsortiet ska även få köpa de aktier, motsvarande 18,6 procent i Radisson, vilka HNA pantsatt som säkerhet för lån från tredje part, men först när panten släppts.

Styrelsens budkommitté avvisade ett initialt bud på 40 kronor och rekommenderar inte heller det nu höjda budet om 42,50 kronor. Rothschild har i värderingsutlåtanden bedömt såväl det första som det andra budet vara finansiellt oskäligt. Trots det vill Aktiespararna uppmana aktieägarna att noggrant överväga om budpliktsbudet utgör ett tillfälle att sälja. Budhöjningen ska ses mot den risk som ägarbytet medför. Aktiespararna befarar att de tillväxtplaner som Radissons ledning tidigare förmedlat kan komma att förändras och skjutas framåt i tiden, vilket skulle sänka bolagets värde.

Aktiespararna ber sina medlemmar uppmärksamma att:

– Budgivaren inte kan höja sitt bud samtidigt som budgivarens starka ägarposition gör det osannolikt med ett konkurrerande bud.

– Vid en extrainkallade bolagsstämma strax innan jul valdes en till del ny styrelse. Ny ordförande blev Ma Mingju med koppling till budkonsortiet. De av budgivaren beroende ledamöterna ingår inte i budkommittén. Aktiespararna bevakar nogsamt att Radisson följer den svenska bolagskodens riktlinjer gällande oberoende styrelseledamöter.

– Acceptperioden går ut 4 februari.

– Trots att budet är ett budpliktsbud så får ägare som inlämnat sin accept återkalla den, förutsatt att så sker skriftligt före kl. 15.00 sista dagen för accept. Den med förvaltar-registrerade aktier som vill ångra sin accept ska följa förvaltarens instruktioner.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND Stockholm 25 januari 2019

Joacim Olsson, verkställande direktör

Författare Åsa Wesshagen