Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-16

Aktiespararna: Bör acceptera budet – men ha koll på alternativen

wysiwyg_image

Momentum Group har lagt ett bud på Swedol. Aktieägarna kan välja att få ett kontant vederlag eller vederlag i form av aktier i budgivaren. Nordstjernan, som är största ägare i såväl Swedol som Momentum Group har förbundit sig att välja aktiealternativet.

För varje A- respektive B-aktie i Swedol erbjuds ett kontantvederlag om 46,50 kronor alternativt ett aktievederlag om 0,40 ny B-aktie i Momentum Group för varje Swedolaktie.

Kontantvederlaget motsvarar en premie om 34,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Swedols B-aktie 30 handelsdagar före budet och en premie om 39,0 procent jämfört med stängningskursen för Swedols B-aktie den 8 november 2019. Aktievederlaget motsvarar en premie om 21,2 procent baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Swedols B-aktie 30 handelsdagar före budet och stängningskursen för Momentum Groups B-aktie den 8 november 2019 och en premie om 25,1 procent baserat på stängningskurserna för Swedols respektive Momentum Groups B-aktier den 8 november 2019.

Aktiespararna ber aktieägarna notera att budet offentliggjordes den 9 november 2019 varav att förhållandet mellan de två alternativen kan ha förändrats, särskilt med tanke på den turbulenta tiden som börsen och vår omvärld just nu befinner sig i.

Aktiespararnas rekommendation till aktieägarna är att acceptera budet men att följa börsutvecklingen för Momentum Groups aktie noga och i sitt val av vederlag väga in såväl värdet på vederlaget, eventuella skatteeffekter av de olika alternativen, samt ifall man önskar vara med på bolagets fortsatta resa som en del av Momentum Group/Tools.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

– Att budet är villkorat med att budgivaren uppnår 90 procent. Villkoret kan dock frånfallas.

– Att erbjudandet är ett blandat erbjudande där aktieägaren antingen kan välja kontant vederlag eller vederlag i form av aktier i budgivaren.

– Att den oberoende budkommittén enhälligt har rekommenderat aktieägarna att acceptera budet.

– Att Pareto som gjort en Fairness opinion bedömer budet som finansiellt skäligt.

– Att konkurrensmyndigheterna i Sverige, Finland och Norge har lämnat sitt godkännande till affären.

– Att acceptfristen löper ut den 20 mars och utbetalning av vederlag beräknas påbörjas omkring den 1 april förutsatt att budet förklaras ovillkorat senast omkring den 25 mars.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 16 mars 2020