Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-29

Aktiespararna: Budet på eWork är alltför för snålt

wysiwyg_image

De båda storägarna, Salenia AB och Ingo Invest AB, har samlat sitt ägande i eWork i det nya bolaget Arawk som nu kontrollerar 30,7% av aktierna i eWork. I och med att Arawks samlade ägandet uppgår till över 30% uppstår så kallad budplikt, det vill säga att Arawk blir skyldiga att lägga ett bud på samtliga aktier i eWork. Budet är 70,26 kr per aktie.

Aktiespararna anser att budet är alltför snålt tilltaget. Den uppfattningen delas av eWorks oberoende styrelseledamöter, som bland annat stödjer sitt uttalande på en fairness opinion från Grant Thornton som inte anser att budet är finansiellt skäligt.

Den snåla premien om knappa två procent är därtill troligen ett uttryck för att budgivaren inte önskar att budet ska gå igenom utan att budet framstår endast som ett pliktskyldigt sådant. Med andra ord att det är precis vad det kallas.

Aktiespararnas rekommendation till sina medlemmar blir därför att inte acceptera budet.

Aktiespararna ber sina medlemmar notera:

  • Att budet innebär premie om ca 2,1 % jämfört med sista handelsdagen innan budet offentliggjordes och en premie om 10,1% jämfört med de sista tre månaderna innan budet offentliggjordes.
  • Att styrelsens oberoende styrelseledamöter enhälligt har rekommenderat aktieägarna att inte acceptera budet. Grant Thornton, som på budkommitténs uppdrag avgivit en så kallad fairness opinion, anser att budet inte är finansiellt skäligt.
  • Att aktien i skrivande stund handlas över budnivån
  • Att acceptfristen löper ut den 4 november.

 

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm 29 oktober 2020

Joacim Olsson, verkställande direktör

Vid frågor kontakta Sverre Linton, sverre.linton@aktiespararna.se, 076-826 15 15

Författare Märta Skog