Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-06-23

Aktiespararna förklarar B-ord

wysiwyg_image

Det kan vara svårt att hänga med i alla begrepp på börsen och i finansbranschen. Här reder vi ut vad vanligt förekommande ord innebär och betyder. Vi fortsätter med ord på B, som B-aktier och Baisse.

I en föregående artikel förklarade vi aktietermerna på A nu fortsätter vi ordningsföljd med b-orden för att alla ska hänga med på uttrycken,

B-aktie - är ett aktieslag som oftast har lägre röstvärde än A-aktien.

Baisse – är en börsterm som anger krafftigt fallande aktiekurser under stor handel.

Balansräkning – är en sammanställning som visar företagets tillgångar och hur dessa har finansierats.

Betalkurs – är det pris som en aktieaffär eller avslut har gjorts till.

Betavärde – är det värde som visar hur mycket fondens värde i genomsnitt förändras när index förändras.

Blandfond – är en fond som innehåller både aktier och räntebärande placeringar.

Blankning – är aktier eller värdepapper som inte ägs men som säljs i förhoppning om att dessa ska kunna köpas till ett lägre pris vid ett senare tillfälle. De aktuella värdepapperna lånas mot en avgift via en bank eller finansinstitut, av långsiktiga investerare, som exempelvis pensions- eller aktiefonder. Naken blankning innebär att värdepapper som man inte äger blankas eller säljs utan att först ha lånats.

Bolagsordning – är en överenskommelse (stadgar) mellan aktieägarna som reglerar vilken verksamhet företaf ska bedriva.

Bolagsrisk – är risken att en enskild aktie har sämre utveckling.

Bolagsstämma – är ett sammanträde med aktieägarna i ett bolag. Det högsta beslutande organet i ett aktiebolag.

Book-building – är ett anbudsförfarande där placerare får ange hur många aktier de är villiga att köpa och till vilket pris.

Branschfond – är en fond som placerar i aktier inom en viss sektor eller bransch. Fonden väljer aktier över hela världen om inget annat anges.

Branschindex – är ett aktieindex för en specifik bransch.

BTA – Betald tecknings aktie är temporärt värdepapper efter en emission. Byts vanligen ut mot en vanlig aktie utan åtgärd från aktieägaren.

Bäst möjligt – är en instruktion vid ett köp eller sälj av en aktie att affären ska genomföras till det pris som råder på marknaden.

Börs – är en organiserad marknad för handel med värdepapper, råvaror eller valutor.

Börsen – är en vanlig benämning på Stockholmsbörsen.

Börshandlad fond - är en fond som handlas på börsen som en aktie.

Börsintroduktion (IPO) – är när ett bolag noteras på börsen.

Börsnoterade aktier – är aktier som är noterade på Stockholmsbörsens nordiska lista eller på Nordic Growth Equity-lista. Övriga noterade aktier är marknadsnoterade.

Börspost – är det minsta antal aktier i ett visst bolag som den ordinarie handel görs i, exempelvis 50, 100 eller 200 aktier. Affärer med färre aktier sker sidoordnat i den så kallade småorderboken.

Börsstopp – är när handeln med aktierna i ett visst företag stoppas i avvaktan på ny information.

Börsvärde – är aktiekursen multiplicerat med antalet aktier i företaget.

Författare Redaktionen